Μόνιμος Κεντρικός Φλεβικός Καθετήρας (port-a-cath)

Ο μόνιμος κεντρικός καθετήρας (Port-a-Cath) είναι ένα σύστημα πλήρους εμφυτεύσιμου ενδαγγειακού καθετήρα, του οποίου το τύμπανο εμφυτεύεται σε μία νεοδημιουργούμενη υποδόρια θήκη πάνω από το μείζονα θωρακικό μυ και το άκρο του καθετήρα διαμέσου της υποκλειδίου φλέβας καταλήγει στην άνω κοίλη φλέβα.

Ευρεία εφαρμογή της συσκευής πραγματοποιείται κυρίως σε ογκολογικούς ασθενείς που χρίζουν παρατεταμένης διάρκειας προσπέλαση του κεντρικού, αγγειακού συστήματος για έγχυση:

Η χειρουργική τεχνική τοποθέτησης του port a cath είναι ολιγόλεπτη, διενεργείται υπό τοπική αναισθησία και για την μέγιστη ασφάλεια του ασθενούς υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση (C-arm).

Περιγραφή τεχνικής

Σύνδεση ασθενούς σε μη επεμβατικό καρδιοαναπνευστικό monitoring. Αποστείρωση χειρουργικού πεδίου με διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης και επικάλυψη γειτονικής περιοχής με άσηπτα οθόνια. Ηπαρινισμός όλου του συστήματος με διάλυμα ηπαρίνης (1ml - 1000 IU κλασικής ηπαρίνης + 99ml N/S). Τοπική διήθηση περιοχής φλεβοκέντησης με αναισθητικό διάλυμα και έλεγχος επάρκειας αναισθησίας. Φλεβοκέντηση αριστερής υποκλειδίου φλέβας και εισαγωγή οδηγού σύρματος (modified Seldinger technique). Έλεγχος ορθής τοποθέτησης με την βοήθεια ακτινοσκόπησης (C-arm). Διεύρυνση τομής δέρματος με μαχαιρίδιο No11. Εισαγωγή διαστολέα και αφαίρεση διαστολέα. Τοποθέτηση θηκαριού και ακολούθως εισαγωγή καθετήρα πάνω στο οδηγό σύρμα. Αφαίρεση οδηγού σύρματος και θηκαριού. Επανέλεγχος ορθής τοποθέτησης με την βοήθεια ακτινοσκόπησης και έλεγχος καλής βατότητας καθετήρα. Τοπική διήθηση υποκλείδιας περιοχής υποδόριας τοποθέτησης συσκευής έγχυσης με αναισθητικό δ/μα και έλεγχος επάρκειας αναισθησίας. Τομή δέρματος και υποδορίου με λεπίδα Νο15. Παρασκευή υποδορίου και δημιουργία χώρου υποδοχής - θήκης της συσκευής έγχυσης. Επιμελής αιμόσταση με ηλεκτροδιαθερμία. Αποστείρωση θήκης με διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης. Δημιουργία κατάλληλου υποδόριου τούνελ που συνδέει την συσκευή έγχυσης με τον καθετήρα. Ασφαλής σύνδεση του καθετήρα με την συσκευή έγχυσης και τοποθέτηση της συσκευής έγχυσης στην υποδόρια θήκη. Επανέλεγχος ορθής τοποθέτησης με την βοήθεια ακτινοσκόπησης και έλεγχος καλής βατότητας συσκευής-καθετήρα. Σταθεροποίηση της συσκευής εντός της θήκης με δύο υποδόρια ράμματα Silk No 2-0. Σύγκλειση τραύματος με μεμονωμένες ραφές Prolene No 3-0. Αποστείρωση χειρουργικού πεδίου με διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης. Επανέλεγχος ορθής τοποθέτησης με την βοήθεια ακτινοσκόπησης, έλεγχος καλής βατότητας συσκευής-καθετήρα και ηπαρινισμός του συστήματος. Επικάλυψη χειρουργικού τραύματος με επιδεσμικό υλικό. Μεταφορά ασθενούς στην κλίνη του και παραγγελία διενέργειας ακτινογραφίας θώρακος.

Οδηγίες μετά την εμφύτευση

Aπεικονιστική εκτίμηση

Σχετικές συστάσεις φαρμακευτικής και λοιπής αγωγής