Ποιότητα υπηρεσιών

"Ποιότητα υπηρεσιών υγείας είναι το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για κάθε ασθενή στη διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση, την αποφυγή λαθών και την ευαισθητοποίηση και προσοχή στις ανάγκες του ασθενούς και της οικογένειάς του, με έναν τρόπο, που ενσωματώνει το κόστος, όσο και την αποτελεσματικότητα και παράλληλα καταγράφει το σύνολο των αποτελεσμάτων".

 Thompson RE: Next steps in implementing quality appraisal / action plans in hospitals. Oak Book, Thompson Mohr and associates Inc., 1980