Παθήσεις του Μεσοθωρακίου

Οι χειρουργικές παθήσεις του μεσοθωρακίου κατηγοριοποιούνται ως εξής: