Παθήσεις της Τραχείας

Οι χειρουργικές παθήσεις της τραχείας κατηγοριοποιούνται ως εξής: