Παθήσεις της Περικαρδιακής Κοιλότητας

Οι χειρουργικές παθήσεις της περικαρδιακής κοιλότητας κατηγοριοποιούνται ως εξής: