Καλέστε στο 6936202500
Ερμού 73, 3ος Όροφος, Θεσ/νίκη

Ωράριο ιατρείου 
Δευτ - Παρ: 18:00 - 21:00

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατευθυντήριες οδηγίες που εφαρμόζονται στην καθημερινή κλινική άσκηση της Θωρακοχειρουργικής:

 

2023 09 NCCN Small Cell Lung Cancer

2023 04 NCCN Non-Small Cell Lung Cancer

2022 12 NCCN Thymomas and Thymic Carcinomas

2022 01 NCCN Malignant Pleural Mesothelioma

2021 03 NCCN Non-Small Cell Lung Cancer

2021 03 NCCN Small Cell Lung Cancer

2021 03 NCCN Esophageal and Esophagogastric Junction Cancers

2021 Recommendations of the NCCN COVID-19 Vaccination Advisory Committee Version 2.0 (03.10.2021) 

2021 European Society for Vascular Surgery (ESVS) Clinical Practice Guidelines on the Management of Venous Thrombosis

2021 02 NCCN Malignant Pleural Mesothelioma

2020 SEOM clinical guidelines for the treatment of malignant pleural mesothelioma

2020 11 NCCN Bone Cancer

2020 10 NCCN Soft Tissue Sarcoma

2020 09 NCCN Non Small Cell Lung Cancer (Evidence Blocks)

2020 09 NCCN Non-Small Cell Lung Cancer

2020 08 NCCN Small Cell Lung Cancer (Evidence Blocks)

2020 08 NCCN Small Cell Lung Cancer

2020 08 NCCN Esophageal and Esophagogastric Junction Cancers

2020 07 NCCN Neuroendocrine and Adrenal Tumors

2020 05 NCCN Soft Tissue Sarcoma

2020 03 23 Rapid Advice for COVID-19 - Clinical Practice Guidelines (2020)

2020 03 27 FDA Policy for Face Masks and Respirators in COVID-19 (2020)

2020 03 23 Guidance on Cardiac Implications of COVID-19 (ACC, 2020)

2020 03 23 Guidance for Hospitals on Containing Spread of COVID-19 (CMS, 2020)

2020 03 23 COVID-19 Sample Collection and Testing - Clinical Practice Guidelines (CDC, 2020)

2020 03 23 Guidelines for Evaluating and Testing Persons Under Investigation for COVID-19 (CDC, 2020)

2020 03 17 Infection Control and Prevention of COVID-19 in Nursing Homes - Clinical Practice Guidelines

2020 03 The IASLC Lung Cancer Staging Project: Analysis of Resection Margin Status and Proposals for Residual Tumor Descriptors for Non–Small Cell Lung Cancer

2019 12 NCCN Non Small Cell Lung Cancer

2019 11 NCCN Malignant Pleural Mesothelioma

2019 11 NCCN Thymomas and Thymic Carcinomas

2019 11 NCCN Small Cell Lung Cancer

2019 10 NCCN Non Small Cell Lung Cancer (Evidence Blocks)

2019 11 NCCN Non Small Cell Lung Cancer

2019 10 NCCN Small Cell Lung Cancer (Evidence Blocks)

2019 10 NCCN Small Cell Lung Cancer

2019 10 NCCN Soft Tissue Sarcoma (Evidence Blocks)

2019 09 NCCN Soft Tissue Sarcoma

2019 06 NCCN Adult Cancer Pain

2019 05 NCCN Lung Cancer Screening

2019 04 NCCN Malignant Pleural Mesothelioma (Evidence Blocks)

2019 03 NCCN Thymomas and Thymic Carcinomas (Evidence Blocks)

2019 03 NCCN Thymomas and Thymic Carcinomas

2019 03 NICE Guidelines Lung cancer diagnosis and treatment

2019 NCCN Non-Small Cell Lung Cancer

2019 NCCN Small Cell Lung Cancer

2018 03 BTS Guideline for the Investigation and Management of Pleural Mesothelioma

2018 NCCN Paliative Care

2018 Updated BTS Adult Bronchiectasis Guideline 2018: a multidisciplinary approach to comprehensive care

2018 NCCN Soft Tissue Sarcoma

2018 Screening for Lung Cancer

2018 Pan-Asian adapted Clinical Practice Guidelines for the management of patients with metastatic non-small cell lung cancer; a CSCO-ESMO initiative endorsed by JSMO, KSMO, MOS, SSO and TOS

2018 NICE Bronchial thermoplasty for severe asthma

2018 Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

2018 NCCN Lung Cancer - Non-Small Cell Lung Cancer

2018 NCCN Malignant Pleural Mesothelioma

2018 NCCN Lung Cancer - Non-Small Cell Lung Cancer (for patients)

2018 NCCN Thymomas and Thymic Carcinomas

2018 NCCN Esophageal Cancer (for patients)

2018 NCCN Lung Cancer Screening

2018 NCCN Esophageal and Esophagogastric Junction Cancers

2018  Management of Spontaneous Pneumothorax and Postinterventional Pneumothorax: German S3-Guideline

2018  Current WHO Guidelines and the Critical Role of Immunohistochemical Markers in the Subclassification of Non-Small Cell Lung Carcinoma (NSCLC). Moving from Targeted Therapy to Immunotherapy

2018  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE SUPP-012 for Cancer Pain

2018  Prognostic Value of National Comprehensive Cancer Network Lung Cancer Resection Quality Parameters

2018  Classification of Cough as a Symptom in Adults and Management Algorithms

2018  A review of guidelines for lung cancer

2018 Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis

2018 Management of Malignant Pleural Effusions

2018 Incorporating Coexisting Chronic Illness into Decisions about Patient Selection for Lung Cancer Screening

2017 Recommendations for a Standardized Pulmonary Function Report

2017 Evaluating Molecular Biomarkers for the Early Detection of Lung Cancer: When Is a Biomarker Ready for Clinical Use?

2017 Guidelines for Management of Incidental Pulmonary Nodules Detected on CT Images

2017 Early and locally advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

2017  Lung Cancer Screening (for patients)

2017  Validity of the updated European Society of Thoracic Surgeons staging guideline in lung cancer patients

2017  Stereotactic body radiation therapy for early-stage non-small cell lung cancer: Executive Summary of an ASTRO Evidence-Based Guideline

2017  Soft tissue sarcoma: MCBS eUpdate

2017  Safety and Effectiveness of Indwelling Pleural Catheters for Non-Malignant Effusions: Evidence-Based answers to clinical concerns

2017  Risk assessment in relation to the detection of small pulmonary nodules

2017  Report from the European Society of Thoracic Surgeons Database 2017: patterns of care and perioperative outcomes of surgery for malignant lung neoplasm

2017  Recommendations from the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS) regarding computed tomography screening for lung cancer in Europe

2017  Overview of the 8th Edition TNM Classification for Head and Neck Cancer

2017  Management of Persistent Air Leaks

2017  Physician Assessment of Pretest Probability of Malignancy and Adherence With Guidelines for Pulmonary Nodule Evaluation

2017  Lymphangioleiomyomatosis Diagnosis and Management

2017  JLCS medical practice guidelines for thymic tumors: summary of recommendations

2017  Indications for invasive mediastinal staging in patients with early non-small cell lung cancer staged with PET-CT

2017  Guidelines for Pathologic Diagnosis of Malignant Mesothelioma

2017  Guideline recommendations and antimicrobial resistance: the need for a change

2017  Guide to detecting epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations in ctDNA of patients with advanced non-small-cell lung cancer

2017  Endobronchial Valves for Endoscopic Lung Volume Reduction

2017  European position statement on lung cancer screening

2017  Early and locally advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

2017  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE SAR-003 FOR Soft-Tissue Sarcoma: Management of Metastatic Disease

2017  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE SAR-004 FOR Desmoid Tumours

2017  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE SUPP-008 FOR CANCER-RELATED FATIGUE

2017  BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings

2017  British Thoracic Society Oxygen Guidelines: another clinical brick in the wall

2017  Invasive Mediastinal Staging Guideline Concordance

2017  British Thoracic Society Clinical Statement on Pulmonary Arteriovenous Malformations

2017  Official ERS/ATS clinical practiceguidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure

2017  Assessment of the External Validity of the National Comprehensive Cancer Network and European Society for Medical Oncology Guidelines for NoneSmall-Cell Lung Cancer in a Population of Patients Aged 80 Years and Older 

2017  Adherence to Guidelines for Adult (Non-GIST) Soft Tissue Sarcoma in the Netherlands: A Plea for Dedicated Sarcoma Centers

2017  A review of the management of complex para-pneumonic effusion in adults

2016  Management of pulmonary nodules in head and neck cancer patients e Our experience and interpretation of the British Thoracic Society Guidelines

2016  A benchmarking project on the quality of previous guidelines about the management of malignant pleural effusion from the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS) Pleural Diseases Working Group

2016 Variation in Pulmonary Resection Practices Between The Society of Thoracic Surgeons and the European Society of Thoracic Surgeons General Thoracic Surgery Databases

2016  UK guidelines for the management of soft tissue sarcomas

2016  Treatment of Unexplained Chronic Cough

2016  Technical Aspects of Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration

2016  Robotically Assisted Thoracic Surgery Proposed Guidelines for Privileging and Credentialing

2016  Routine preoperative tests for elective surgery

2016  NICE Major trauma: assessment and initial management

2016  NICE Tuberculosis

2016  NICE Fractures (non-complex): assessment and management

2016  NICE Fractures (complex): assessment and management

2016  Lymph Node Dissection in Thymic Malignancies: Implication of the ITMIG Lymph Node Map, TNM Stage Classification, and Recommendations

2016  Evaluation of Pulmonary Nodules Clinical Practice Consensus Guidelines for Asia

2016  Empirical treatment of adults with hospital-acquired pneumonia: lights and shadows of the 2016 Clinical Practice ATS/IDSA Guidelines

2016  Current practices in the management of malignant pleural effusions: a survey among members of the European Society of Thoracic Surgeons

2016  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE GI-009 FOR ESOPHAGEAL CANCER

2016  Chest Wall Thickness and Decompression Failure: A Systematic Review and Meta-analysis Comparing Anatomic Locations in Needle Thoracostomy

2016  A change in the NICE guidelines on antibiotic prophylaxis

2015 Treatment of Small-Cell Lung Cancer: American Society of Clinical Oncology Endorsement of the American College of Chest Physicians Guideline

2015  Thymic epithelial tumours: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

2015  The ITMIG thymic initiative: A State of the Art for the Study of Thymic Malignancies

2015  The British Thoracic Society guidelines on the investigation and management of pulmonary nodules

2015  Technical Aspects of Endobronchial Ultrasound Guided Transbronchial Needle Aspiration: CHEST Guideline and Expert Panel Report

2015  Return of the pulmonary nodule: the radiologist’s key role in implementing the 2015 BTS guidelines on the investigation and management of pulmonary nodules

2015  Noninterventional statistical comparison of BTS and CHEST guidelines for size and severity in primary pneumothorax

2015  NICE Insertion of endobronchial nitinol coils to improve lung function in emphysema

2015  Management of large primary spontaneous pneumothorax in children: radiological guidance, surgical intervention and proposed guideline

2015  Malignant pleural mesothelioma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

2015  Finding the fifth intercostal space for chest drain insertion: guidelines and ultrasound

2015  Combined endobronchial and esophageal endosonography for the diagnosis and staging of lung cancer: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline, in cooperation with the European Respiratory Society (ERS) and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS)

2015  An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline: Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis

2015  Cancers of unknown primary site: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

2015  BTS guidelines for the management of pleural infection in children

2015  British Thoracic Society guidelines for home oxygen use in adults

2015  British Thoracic Society community acquired pneumonia guideline and the NICE pneumonia guideline: how they fit together

2015  Adult Bronchoscopy Training

2015  ACR Appropriateness Criteria Imaging in the Diagnosis of Thoracic Outlet Syndrome

2015  2nd ESMO Consensus Conference in Lung Cancer: locally advanced stage III non-small-cell lung cancer

2014 The new IASLC-ATS-ERS lung adenocarcinoma classification from a clinical perspective - current concepts and future prospects

2014  Summary of the British Thoracic Society Guidelines for advanced diagnostic and therapeutic flexible bronchoscopy in adults

2014  Revised ESTS guidelines for preoperative mediastinal lymph node staging for non-small-cell lung cancer

2014 NICE Pneumonia in adults: diagnosis and management

2014  Metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

2014  Guidelines for treatment and prevention of venous thromboembolism among patients with cancer

2014  ACC/AHA Guideline on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Management of Patients Undergoing Noncardiac Surgery

2014 Guideline for the Acquisition and Preparation of Conventional and Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration Specimens for the Diagnosis and Molecular Testing of Patients with Known or Suspected Lung Cancer

2014 Guideline for referral of patients with suspected lung cancer by family physicians and other primary care providers

2014  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE SAR-001 FOR Follow-Up Surveillance of Soft Tissue Sarcoma

2014  Community-Acquired Pneumonia

2014 Clinical use of pulse oximetry: Official guidelines from the Thoracic Society of Australia and New Zealand

2014  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE LU-002 NON-SMALL CELL LUNG CANCER STAGE II

2014  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE LU-001 FOR NON-SMALL CELL LUNG CANCER STAGE I

2014  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE LU-010 FOR MANAGEMENT OF MALIGNANT PLEURAL EFFUSION

2014  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE GI-011 FOR MANAGEMENT OF PATIENTS WITH EARLY ESOPHAGEAL CANCER, DYSPLASTIC AND NON-DYSPLASTIC BARRETT’S ESOPHAGUS

2014  Bone sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

2014  Anatomy and Neurophysiology of Cough

2014  Algorithm for the Management of Non-Small Cell Lung Cancer- Stage II

2014  Algorithm for the Management of Non-Small Cell Lung Cancer- Stage I

2014  Algorithm for the Management of Malignant Pleural Effusion

2014  2nd ESMO Consensus Conference on Lung Cancer: early-stage non-small-cell lung cancer consensus on diagnosis, treatment and follow-up

2013  Straightening Out Chest Tubes What Size, What Type, and When

2013  Small-cell lung cancer (SCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

2013  Oesophageal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

2013  NICE Idiopathic pulmonary fibrosis in adults: diagnosis and management

2013  AARC Clinical Practice Guideline: Effectiveness of Nonpharmacologic Airway Clearance Therapies in Hospitalized Patients

2013  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE LU-004 FOR NON-SMALL CELL LUNG CANCER STAGE IV

2013  British Thoracic Society guideline for diagnostic flexible bronchoscopy in adults

2013  American Cancer Society Lung Cancer Screening Guidelines

2013  Algorithm for the Management of Non-Small Cell Lung Cancer – Stage IV

2012 Pectus Carinatum Guideline (American Pediatric Surgical Association)

2012  The role of surgical cytoreduction in the treatment of malignant pleural mesothelioma: Meeting summary of the International Mesothelioma Interest Group Congress

2012  The American Association for Thoracic Surgery guidelines for lung cancer screening using low-dose computed tomography scans for lung cancer survivors and other high-risk groups

2012  NICE Palliative care for adults: strong opioids for pain relief

2012  Management of pulmonary contusion and flail chest: An Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline

2012  American College of Chest Physicians and Society of Thoracic Surgeons Consensus Statement for Evaluation and Management for High-Risk Patients With Stage I Non-small Cell Lung Cancer

2012  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE LU-008 FOR THYMIC NEOPLASMS

2012  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE LU-005 FOR SUPERIOR SULCUS (PANCOAST) TUMOURS

2012  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE LU-006 FOR SMALL CELL LUNG CANCER: LIMITED STAGE

2012  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE LU-007 FOR SMALL CELL LUNG CANCER: EXTENSIVE STAGE

2012  CLINICAL PRACTICE GUIDELINE LU-003 FOR NON-SMALL CELL LUNG CANCER STAGE III

2012  MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA CLINICAL PRACTICE GUIDELINE LU-009 Version 2

2012  British Thoracic Society national bronchiectasis audit 2010 and 2011

2012  Algorithm for the Management of Thymic Neoplasms

2012  Algorithm for the Management of Superior Sulcus (Pancoast) Tumours

2012  Algorithm for the Management of Small Cell Lung Cancer- Limited Stage 

2012  Algorithm for the Management of Small Cell Lung Cancer- Extensive Stage

2012  Algorithm for the Management of Non-Small Cell Lung Cancer- Stage III

2012  Algorithm for the Management of Malignant Pleural Mesothelioma

2011  American College of Chest Physicians Consensus Statement on the Use of Topical Anesthesia, Analgesia, and Sedation During Flexible Bronchoscopy in Adult Patients

2011  The Society of Thoracic Surgeons Practice Guideline on the Prophylaxis and Management of Atrial Fibrillation Associated With General Thoracic Surgery: Executive Summary 

2011  Minimally invasive oesophagectomy

2011  NICE Lung cancer: diagnosis and management

2010  Pleural procedures and thoracic ultrasound: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010

2010  NICE Percutaneous radiofrequency ablation for primary or secondary lung cancers

2010  NICE Photodynamic therapy for Barrett's oesophagus

2010  NICE Metastatic malignant disease of unknown primary origin in adults: diagnosis and management

2010  NICE Barrett's oesophagus: ablative therapy

2010  Management of spontaneous pneumothorax: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010

2010  Management of a malignant pleural effusion: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010

2010  Investigation of a unilateral pleural effusion in adults: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010

2009  Lung function evaluation before surgery in lung cancer patients: how are recent advances put into practice? A survey among members of the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS) and of the Thoracic Oncology Section of the European Respiratory Society (ERS)

2007 Managing passengers with respiratory disease planning air travel - BTS recommendations

2007  NICE Thoracoscopic excision of mediastinal parathyroid tumours

2007  European Trends in Preoperative and Intraoperative Nodal Staging: ESTS Guidelines

2006  ESTS guidelines for intraoperative lymph node staging in non-small cell lung cancer

2003 British Thoracic Society guidelines on respiratory aspects of fitness for diving

2003  GUIDELINES FOR EMERGENCY TRACHEAL INTUBATION IMMEDIATELY FOLLOWING TRAUMATIC INJURY

2003  Is preparation for bronchoscopy optimal?

2003  Guidelines for radiologically guided lung biopsy

2003  BTS guidelines for the management of pleural infection

2003  BTS guidelines for the insertion of a chest drain

2003  ATS Statement: Guidelines for the Six-Minute Walk Test

2001  ATS/ACCP Statement on Cardiopulmonary Exercise Testing

Επισκεφθείτε τον ιατρό.

Ο Χειρουργός Θώρακος, Αθανάσιος Κλέωντας κατά τις πρωινές ώρες βρίσκεται στο χώρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και τις απογευματινές ώρες στο ιατρείο του (Ερμού 73).

2310 - 400000
Γραφείο 11, 2ος όροφος. Dec 1742

Κοινωνικά Δίκτυα

Ωράριο ιατρού

Ο ιατρός βρίσκεται τηλεφωνικά στη διάθεσή σας 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα.

Δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν ραντεβού:

Δευτέρα - Παρασκευή: 18.00 - 21.00