Κακοήθης πλευριτική (υπεζωκοτική) συλλογή

Διαχείριση ασθενών με κακοήθη πλευριτική συλλογή

(Το κείμενο προέρχεται από τη διδακτορική διατριβή του Δρ Αθανάσιου Κλέωντα)

Η συχνότητα εμφάνισης κακοήθους πλευριτικής συλλογής σε ασθενείς με νεοπλασία είναι ανάλογη της πρωτοπαθούς εστίας της νεοπλασίας. Έτσι όπως φαίνεται ξεκάθαρα σε μία μετανάλυση, η πιο συχνή εμφάνιση κακοήθους πλευριτικής συλλογής βρίσκεται στον καρκίνο του πνεύμονα (37.5%) κι ακολουθούν ο καρκίνος του μαστού (16.8%), τα λεμφώματα (11.5%), οι κακοήθειες του ουρογεννητικού (9.4%), οι κακοήθειες του γαστρεντερικού (6.9%) και άλλες λιγότερο συχνές (85). Όλοι οι ιστολογικοί τύποι καρκίνου του πνεύμονα είναι πιθανό να προκαλέσουν πλευριτική συλλογή, με πιο συχνό το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα (40% των περιπτώσεων) και δεύτερο σε συχνότητα το μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα (25% των περιπτώσεων) (98). Η μέση επιβίωση αυτών των ασθενών είναι περίπου οκτώ μήνες, ενώ η πενταετής επιβίωση δεν ξεπερνά το 2% (99).

 

Σχήμα 9

Αλγόριθμος ασθενών με κακοήθη πλευριτική συλλογή (97)

Μεταφρασμένο από: Fig. 5 Recommendations of diagnosis and treatment of pleural effusion. Update.

Villena Garrido et al

Arch Bronconeumol. 2014 Jun;50(6):235-49.

 

 

Σχήμα 10

Αλγόριθμος ασθενών με κακοήθη πλευριτική συλλογή (85)

Μεταφρασμένο  από: Fig. 1 Management of a malignant pleural effusion:

British Thoracic Society pleural disease guideline

Mark E. Roberts et al

Thorax 2010;65(Suppl 2):ii32eii40

 

 

 

Σχήμα 11

Αλγόριθμος ασθενών με κακοήθη πλευριτική συλλογή (97)

Μεταφρασμένο  από: Fig.6  Malignant pleural effusion and algorithm management

Konstantinos Zarogoulidis et al

J Thorac Dis 2013;5(S4):S413-S419

 

Συγκριτικά με ασθενείς που κατατάσσονται στο ίδιο στάδιο κατά TNM, αλλά δεν έχουν πλευριτική συλλογή, τόσο η μέση επιβίωση, όσο και η πενταετής επιβίωση είναι δυσμενέστερη, στατιστικώς σημαντικά (p=0.0001), στους ασθενείς με πλευριτική συλλογή (8 μήνες VS 13 μήνες και 2% VS 13%) (100).

Παρουσιάζονται παραπάνω οι τρεις πιο γνωστοί αλγόριθμοι διαχείρισης και αντιμετώπισης της κακοήθους πλευριτικής συλλογής, οι οποίοι παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία, ενώ σε κάποια άλλα, συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο (Σχήματα 9-11) (85,97,101).

 

Κατευθυντήριες οδηγίες

2018 Management of Malignant Pleural Effusions

2017  A review of the management of complex para-pneumonic effusion in adults

2016  A benchmarking project on the quality of previous guidelines about the management of malignant pleural effusion from the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS) Pleural Diseases Working Group

2016  Current practices in the management of malignant pleural effusions: a survey among members of the European Society of Thoracic Surgeons

2014  Algorithm for the Management of Malignant Pleural Effusion

2010  Management of a malignant pleural effusion: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010

Επισκεφθείτε τον ιατρό.

Ο Χειρουργός Θώρακος, Αθανάσιος Κλέωντας κατά τις πρωινές ώρες βρίσκεται στο χώρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και τις απογευματινές ώρες στο ιατρείο του (Ερμού 73).

2310 - 400000
Γραφείο 11, 2ος όροφος. Dec 1742

Κοινωνικά Δίκτυα

Ωράριο ιατρού

Ο ιατρός βρίσκεται τηλεφωνικά στη διάθεσή σας 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα.

Δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν ραντεβού:

Δευτέρα - Παρασκευή: 18.00 - 21.00