Τραχειοβρογχική ενδοσκοπική χειρουργική

Η τραχειοβρογχική ενδοσκοπική χειρουργική περιλαμβάνει όλες τις ενδοσκοπικές τεχνικές που πραγματοποιούνται με την βοήθεια του εύκαμπτου ή άκαμπτου video-βρογχοσκοπίου για την διενέργεια κυρίως: