Τεκμηριωμένη & Σύγχρονη Ιατρική

Δύο χιλιετηρίδες αργότερα, η σύγχρονη κλινική ιατρική έρχεται να συμφωνήσει απόλυτα με την αυτή την Ιπποκρατική ρήση, διατυπώνοντάς τη ξανά με την νέα έννοια και ορολογία ως “Ιατρική Βασισμένη σε Αποδείξεις-Ενδείξεις” (Evidence Based Medicine). Έτσι σήμερα, ως ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις ορίζεται η θεμελίωση των κλινικών αποφάσεων στη διαδικασία της συστηματικής ανεύρεσης, αξιολόγησης και εφαρμογής των ευρημάτων της τρέχουσας έρευνας. Με τη αυτή την μεθοδολογία:

  • αρχικά διατυπώνεται με σαφήνεια το διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα του ασθενούς με βάση το κύριο σύμπτωμα, τα συνοδά συμπτώματα, το ατομικό ιστορικό, την κλινική εξέταση και την παρακλινική (απεικονιστική και εργαστηριακή) διερεύνηση
  • ακολούθως ή και συγχρόνως αναζητούνται οι πιο σύγχρονες και έγκυρες, ιατρικές, βιβλιογραφικές πηγές (κατευθυντήριες οδηγίες και άρθρα) και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της έρευνας
  • τέλος τίθεται η διάγνωση και ενημερώνεται ο ασθενής για τις καλύτερες, προτεινόμενες, αποτελεσματικές και εξατομικευμένες θεραπείες που δύνανται κατά την εφαρμογή τους να τον ωφελήσουν

Σε αντίθεση λοιπόν με την επικρατούσα στο παρελθόν συμπερασματική λογική, που στηριζόταν στη βασική έρευνα, με σκοπό την κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών, η σημερινή τεκμηριωμένη ιατρική βασίζεται στην έρευνα έκβασης (outcome research), που συστηματικά διερευνά την συλλογική, κλινική εμπειρία μέσα από πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες, κλινικές μελέτες.

Ο ιατρός Αθανάσιος Κλέωντας ενημερώνεται καθημερινά για όλες τις εξελίξεις στις χειρουργικές παθήσεις του θώρακος, κυρίως παρακολουθώντας ανελλιπώς:

και σύμφωνα με αυτά ασκεί την καθημερινή του κλινική πρακτική.

Επισκεφθείτε τον ιατρό.

Ο Χειρουργός Θώρακος, Αθανάσιος Κλέωντας κατά τις πρωινές ώρες βρίσκεται στο χώρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και τις απογευματινές ώρες στο ιατρείο του (Ερμού 73).

📞   2310 – 400000

Γραφείο 11, 2ος όροφος. Dec 1742

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΛΕΩΝΤΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ

Ο ιατρός βρίσκεται τηλεφωνικά στη διάθεσή σας 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα.

Δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν ραντεβού:

Δευτέρα – Παρασκευή: 18.00 – 21.00

Scroll to Top