Προεγχειρητική Εκτίμηση

Ο προεγχειρητικός έλεγχος κάθε ασθενούς που πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση είναι αναγκαίος για την ασφάλεια του και την ορθή επιλογή της καταλληλότερης γι’ αυτόν θεραπευτικής στρατηγικής.

Ο κύριος ρόλος του προεγχειρητικού ελέγχου είναι:

 • Να προσδιορίσει τον κίνδυνο εμφάνισης νοσηρότητας σχετιζόμενης με το είδος της χειρουργικής επέμβασης που έχει επιλεχθεί για την αντιμετώπιση της παρούσας νόσου
 • Να αναγνωρίσει όλους τους παράγοντες του ασθενούς που χρήζουν προεγχειρητικής αντιμετώπισης ώστε να μετριαστεί ο κίνδυνος νοσηρότητας και θνητότητας

 

Ο πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει συνοπτικά τις εξής επιμέρους ενότητες:

 

 • Ατομικό Ιστορικό ασθενούς
  • Γενική Υγεία
  • Διαταραχές Γενετικού Υλικού
  • Κληρονομικά Νοσήματα
  • Αναπηρία
  • Λοιμώδη Νοσήματα
  • Κακώσεις
  • Χειρουργικές Επεμβάσεις
  • Μεταμοσχεύσεις
  • Οδοντιατρικές Επεμβάσεις
  • Νοσηλείες
  • Ενδοφλέβιες Χορηγήσεις και μεταγγίσεις παραγόντων αίματος
  • Αιμοδοσία
  • Ακτινοθεραπείες
  • Εισαγωγή Ξένων Προθεμάτων ή Μηχανισμών
  • Περιτοναϊκή Κάθαρση και Τεχνητός Νεφρός Εμβολιασμοί
  • Παθολογικό Ιστορικό Συστημάτων
  • Φυσικοθεραπείες
  • Κοινωνικό Ιστορικό
  • Οικογενειακό Ιστορικό
  • Μαιευτικό – Γυναικολογικό Ιστορικό (μόνο σε γυναίκες)

 

 • Κλινική εξέταση ασθενούς
  • Τρόπος Προσέλευσης ασθενούς
  • Πηγή Πληροφοριών Κλινικής Εκτίμησης
  • Ιστορικό Παρούσας Νόσου
  • Εκτελεστική ικανότητα (performance status)
   • Karnofsky score (80 to 100 percent)
   • Zubrod (Eastern Cooperative Oncology Group [ECOG] ) system (0-1)
  • Λειτουργική κατάσταση (functional status)
   • 6λεπτη δοκιμασία βάδισης (6-min walk)
    • ικανότητα του ασθενούς να βαδίσει τουλάχιστον 480m (1600 ft) σε χρονικό διάστημα 6min
   • Δοκιμασία ανόδου κλίμακας (stair climbing)
    • ικανότητα του ασθενούς να ανέβει 5 ορόφους (ο ασθενής έχει σημαντική ανικανότητα όταν ο κορεσμός του οξυγόνου με παλμικό οξύμετρο πέφτει περισσότερο από το 4% της αρχικής μέτρησης κατά την δοκιμασία)
   • Βάδισμα γύρω από δύο κώνους (shuttle walk)
    • ικανότητα του ασθενούς να βαδίσει γύρω από δύο κώνους (απόσταση μεταξύ τους περίπου 9m) κάνοντας κύκλους (η ολοκλήρωση 25 κύκλων ισοδυναμεί με VO2 περίπου 10 mL/kg/ min)
  • Αρχική Αξιολόγηση
   • Ζωτικά Σημεία
   • Σωματομετρικά Μεγέθη
   • Γενική Υγεία
  • Εξέταση κατά συστήματα

 

 • Διερεύνηση Στοιχείων
  • Διαφορική Διάγνωση
   • Η διαφορική διάγνωση ή αλλιώς διαφοροδιάγνωση αποτελεί την επιστημονική, διαγνωστική διαδικασία κατά την οποία με βάση την άντληση πληροφοριών από την συμπτωματολογία, το ατομικό ιστορικό και την κλινική εξέταση (και σημειολογία) του ασθενούς, η ιατρική ομάδα συνοψίζει και ιεραρχεί τις πιθανότερες ιατρικές διαγνώσεις που τείνουν να επεξηγήσουν επαρκώς την παθολογική κατάσταση του ασθενούς. Ακολούθως, με σταδιακή και αιτιολογική διενέργεια παρακλινικών διαγνωστικών εξετάσεων, η ιατρική ομάδα αποκλείει τις λιγότερο πιθανές διαγνώσεις, ώστε να αποφανθεί για την επικρατέστερη και τελική διάγνωση.

 

 • Παρακλινικές εξετάσεις
  • Πλήρης βιοχημικός έλεγχος
  • Γενική αίματος
  • Μηχανισμός πήξης
  • Λοιμώδεις δείκτες
  • Καρκινικοί δείκτες
  • Μηχανική αναπνευστικού συστήματος (respiratory mechanics)
   • FEV1
   • FVC
   • ppo- FEV1 = FEV1 x (1 – [εκτομηθέντα τμήματα πνεύμονα/19]/100)
    • ppo: Predicted PostOperative
    • Ασθενείς με ppo- FEV1 > 40%, θεωρούνται χαμηλού εγχειρητικού κινδύνου
  • Λειτουργική ικανότητα πνευμονικού παρεγχύματος (parenchymal function)
   • Ικανότητα διάχυσης μονοξειδίου του άνθρακα (diffusing capacity for carbon monoxide [DLco])
    • ppo-DLco = DLco x (1 – [εκτομηθέντα τμήματα πνεύμονα/19]/100)
    • Ασθενείς με ppo-DLco > 40%, θεωρούνται χαμηλού εγχειρητικού κινδύνου
  • Καρδιοαναπνευστική συνεργασία ή αλληλεπίδραση (cardiopulmonary interaction)
   • CPEx VO2max
    •      < 10 mL/kg/min : ασθενείς πολύ υψηλού ρίσκου για την εμφάνιση μετεγχειρητικών επιπλοκών και θνητότητας
    • 10 to 15 mL/kg/min : ασθενείς μετρίου ρίσκου για την εμφάνιση μετεγχειρητικών επιπλοκών και θνητότητας
    • 15 to 20 mL/kg/min : ασθενείς χαμηλού ή αποδεκτού ρίσκου για την εμφάνιση μετεγχειρητικών επιπλοκών και θνητότητας
   • ενδείκνυται σε ασθενείς με: ppo- FEV1 < 40% ppo-DLco < 40% ppo- FEV1 Χ ppo-DLco < 1650
  • Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα
  • Σπινθηρογράφημα αερισμού αιμάτωσης πνευμόνων
  • Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης πνευμόνων
  • Δυναμική Ηχογραφία των Πνευμόνων (Vibration Response Imaging, VRIxp™)
  • Διαθωρακική υπερηχογραφία
  • Αξονική τομογραφία θώρακος
  • Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου
  • PET-CT
  • Βρογχοσκόπηση
  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση

 

 • Ειδικές Εκτιμήσεις
  • Γυναικολογική εκτίμηση
  • Καρδιολογική εκτίμηση
  • Αναισθησιολογική εκτίμηση
  • Ενδοκρινολογική εκτίμηση
  • Νευρολογική εκτίμηση
  • Thoracoscore

 

Επισκεφθείτε τον ιατρό.

Ο Χειρουργός Θώρακος, Αθανάσιος Κλέωντας κατά τις πρωινές ώρες βρίσκεται στο χώρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και τις απογευματινές ώρες στο ιατρείο του (Ερμού 73).

📞   2310 – 400000

Γραφείο 11, 2ος όροφος. Dec 1742

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΛΕΩΝΤΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ

Ο ιατρός βρίσκεται τηλεφωνικά στη διάθεσή σας 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα.

Δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν ραντεβού:

Δευτέρα – Παρασκευή: 18.00 – 21.00

Scroll to Top