Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με  Αριθμ. Πρωτ.:Γ2δ/Γ.Π.οικ.3686 της 16/1/2018 και θέμα «Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων» καθορίζονται με σαφήνεια μεταξύ άλλων οι διαφορετικοί παρακάτω κωδικοί ιατρικών πράξεων που αφορούν την Θωρακοχειρουργική:

 

Κωδικός
ιατρικής πράξης
Περιγραφή
ιατρικής πράξης
  
142.05.01-(Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) – Υπερκλείδιος λεμφαδένας (αδένας του Virchow)
142.05.02-(Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) – Μασχαλιαίος λεμφαδένας
142.05.03(Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) – Λεμφαδένας μεσοθωρακίου
142.05.04(Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) – Παρααορτικός λεμφαδένας
142.05.09(Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) – Θύμος αδένας
142.05.98-(Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) – Άλλη
142.05.99(Διαδερμική) βιοψία (δια βελόνης) – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
142.06.01-(Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Υπερκλείδιος λεμφαδένας (αδένας του Virchow)
142.06.02-(Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Μασχαλιαίος λεμφαδένας
142.06.03(Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Λεμφαδένας μεσοθωρακίου
142.06.04(Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Παρααορτικός λεμφαδένας
142.06.09(Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Θύμος αδένας
142.06.98-(Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Άλλη
142.06.99(Διαδερμική) βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
143.00.00Βρογχοσκοπική βιοψία – Τραχεία (λήψη 1-5 βιοψιών)
143.00.01-Βρογχοσκοπική βιοψία – Βρόγχος (λήψη 1-5 βιοψιών)
143.00.02-Βρογχοσκοπική βιοψία – Πνεύμονες
143.00.03Βρογχοσκοπική βιοψία – Βιοψία σε πολλαπλά τμήματα του αναπνευστικού συστήματος (stepwise biopsy)
143.00.98-Βρογχοσκοπική βιοψία – Άλλη
143.00.99Βρογχοσκοπική βιοψία – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
143.01.00-Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) – Πνεύμονες
143.01.01-Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) – Υπεζωκότας
143.01.02Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) – Διάφραγμα
143.01.98-Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) – Άλλη
143.01.99Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
143.02.00Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Πνεύμονες
143.02.00.00-Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Πνεύμονες – Με αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης
143.02.00.01-Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Πνεύμονες – Βιοψία δια κόπτουσας βελόνης (core biopsy) χωρίς επισήμανση της ύποπτης περιοχής
143.02.00.02-Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Πνεύμονες – Βιοψία δια κόπτουσας βελόνης (core biopsy) με επισήμανση της ύποπτης περιοχής
143.02.01-Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Υπεζωκότας
143.02.02Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Διάφραγμα
143.02.98-Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Άλλη
143.02.99Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
148.00.00Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) σε οστό – Ωμοπλάτη, κλείδα, πλευρές και στέρνο
148.01.00Βιοψία οστού χωρίς τομή υπό απεικονιστικό έλεγχο – Ωμοπλάτη, κλείδα, πλευρές και στέρνο
148.03.04-Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) σε αρθρώσεις και αρθρικούς υμένες – Άρθρωση του θώρακα
148.04.04-Διαδερμική βιοψία σε αρθρώσεις και αρθρικούς υμένες υπό απεικονιστικό έλεγχο – Άρθρωση του θώρακα
149.03.00Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) – Μυοκάρδιο
149.03.01Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) – Περικάρδιο
149.03.02Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) – Μεσοθωράκιο
149.03.04Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) – Θωρακικό τοίχωμα
149.04.00Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Μυοκάρδιο
149.04.01Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Περικάρδιο
149.04.02Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Μεσοθωράκιο
149.04.04Διαδερμική βιοψία υπό απεικονιστικό έλεγχο – Θωρακικό τοίχωμα
150.02.04Βιοψία μυός και μαλακών μορίων με τομή – Κορμός
150.03.00Βιοψία οστού με τομή – Ωμοπλάτη, κλείδα, πλευρές και στέρνο
150.04.04-Βιοψία στις αρθρώσεις και στους αρθρικούς θύλακες με τομή – Άρθρωση του θώρακα
155.00Βιοψία στο διάφραγμα με τομή
155.09.00Βιοψία με τομή – Οισοφάγος
158.00.00Βιοψία με τομή – Καρδιά
158.00.01Βιοψία με τομή – Περικάρδιο
158.01.00Βιοψία με τομή – Μεσοθωράκιο
158.01.01Βιοψία με τομή – Βρόγχος
158.01.03-Βιοψία με τομή – Πνεύμονας
158.01.04-Βιοψία με τομή – Υπεζωκότας
158.01.98-Βιοψία στο μεσοθωράκιο και άλλα ενδοθωρακικά όργανα με τομή – Άλλη
158.01.99Βιοψία στο μεσοθωράκιο και άλλα ενδοθωρακικά όργανα με τομή – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
158.06.00-Βιοψία λεμφαδένα με τομή – Τραχηλικός
158.06.01-Βιοψία λεμφαδένα με τομή – Υπερκλείδιος
158.06.02-Βιοψία λεμφαδένα με τομή – Μασχαλιαίος
158.06.03Βιοψία λεμφαδένα με τομή – Μεσοθωρακίου
158.06.04Βιοψία λεμφαδένα με τομή – Παρααορτικός
158.07.02Βιοψία σε αιμοφόρα αγγεία με τομή – Θωρακικά αγγεία
158.09.00Βιοψία με τομή – Θωρακικό τοίχωμα
162.00.00.00Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων – Με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο – Χωρίς περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις
162.00.00.01Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων – Με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο – Με βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα
162.00.00.02Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων – Με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο – Με κυψελιδοσκόπηση
162.00.00.03Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων – Με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο – Με μέτρηση ροής αέρα με καθετήρα
162.00.00.98Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων – Με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο – Άλλη
162.00.01.00Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων – Με άκαμπτο βρογχοσκόπιο – Χωρίς περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις
162.00.01.01Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων – Με άκαμπτο βρογχοσκόπιο – Με μέτρηση ροής αέρα με καθετήρα
162.00.01.98Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων – Με άκαμπτο βρογχοσκόπιο – Άλλη
162.00.02Φθορίζουσα βρογχοσκόπηση
162.00.98Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων – Άλλη
162.00.99Διαγνωστική βρογχοσκόπηση τραχείας βρόγχων – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
169.00.00Διεγχειρητική διαγνωστική βρογχοσκόπηση με τομή
169.00.01Διεγχειρητική διαγνωστική τραχειοσκόπηση με τομή
169.01.00Διαγνωστική θωρακοσκόπηση
169.01.01Διαγνωστική μεσοθωρακοσκόπηση
184.02Διαγνωστική παρακέντηση του περικαρδίου (περικαρδιοκέντηση)
184.03-Διαγνωστική παρακέντηση βρόγχου
184.04-Διαγνωστική διαδερμική παρακέντηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας
192.00.00.01Πλήρης αξιολόγηση, χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου – Μεταμόσχευση καρδιάς
192.00.00.02Πλήρης αξιολόγηση, χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου – Μεταμόσχευση πνεύμονα
192.00.00.03Πλήρης αξιολόγηση, χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου – Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
192.00.01.01Μερική αξιολόγηση χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου – Μεταμόσχευση καρδιάς
192.00.01.02Μερική αξιολόγηση χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου – Μεταμόσχευση πνεύμονα
192.00.01.03Μερική αξιολόγηση χωρίς ένταξη του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου – Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
192.00.02..01Πλήρης αξιολόγηση, με ένταξη του ασθενούς στη λίστα για μεταμόσχευση οργάνου – Μεταμόσχευση καρδιάς
192.00.02..02Πλήρης αξιολόγηση, με ένταξη του ασθενούς στη λίστα για μεταμόσχευση οργάνου – Μεταμόσχευση πνεύμονα
192.00.02..03Πλήρης αξιολόγηση, με ένταξη του ασθενούς στη λίστα για μεταμόσχευση οργάνου – Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
192.00.03.01Επαναξιολόγηση με ένταξη ή παραμονή του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου – Μεταμόσχευση καρδιάς
192.00.03.02Επαναξιολόγηση με ένταξη ή παραμονή του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου – Μεταμόσχευση πνεύμονα
192.00.03.03Επαναξιολόγηση με ένταξη ή παραμονή του ασθενούς στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου – Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
192.00.04.01Επαναξιολόγηση, με αποκλεισμό ενός ασθενούς από μια λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνων – Μεταμόσχευση καρδιάς
192.00.04.02Επαναξιολόγηση, με αποκλεισμό ενός ασθενούς από μια λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνων – Μεταμόσχευση πνεύμονα
192.00.04.03Επαναξιολόγηση, με αποκλεισμό ενός ασθενούς από μια λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνων – Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
205.15Διαβρογχικό ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα
306.04.00-Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής – Εκτομή παθολογικού ιστού
306.04.01-Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής – Υφολική εκτομή
306.04.02Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής – Ημιθυρεοειδεκτομή
306.04.03Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής – Θυρεοειδεκτομή
306.04.98Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής – Άλλη
306.04.99Επεμβάσεις θυρεοειδούς μέσω στερνοτομής – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
306.08.00Επεμβάσεις παραθυρεοειδούς (-ών) μέσω στερνοτομής – Εκτομή παθολογικού ιστού
306.08.01Επεμβάσεις παραθυρεοειδούς (-ών) μέσω στερνοτομής – Παραθυρεοειδεκτομή χωρίς αυτομεταμόσχευση
306.08.02Επεμβάσεις παραθυρεοειδούς (-ών) μέσω στερνοτομής – Παραθυρεοειδεκτομή με επανεμφύτευση (αυτομεταμόσχευση)
306.08.98Επεμβάσεις παραθυρεοειδούς (-ών) μέσω στερνοτομής – Άλλη
306.08.99Επεμβάσεις παραθυρεοειδούς (-ών) μέσω στερνοτομής – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
307.07.00Εκτομή του θύμου αδένα, μέσω μεσοθωρακοσκόπησης
307.07.01Εκτομή του θύμου αδένα, μέσω θωρακοτομής
307.07.02Εκτομή του θύμου αδένα, μέσω στερνοτομής
307.07.03Εκτομή του θύμου αδένα, μέσω μεσοθωρακοτομής
307.07.04Εκτομή του θύμου αδένα, Πλήρης εκτομή
307.07.05Εκτομή του θύμου αδένα, μέσω θωρακοσκόπησης
307.07.98Εκτομή του θύμου αδένα, Άλλη
307.07.99Εκτομή του θύμου αδένα, Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
307.08.00Άλλες επεμβάσεις του θύμου αδένα – Μεταμόσχευση
307.08.98Άλλες επεμβάσεις του θύμου αδένα – Άλλη
307.08.99Άλλες επεμβάσεις του θύμου αδένα – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
331.01.00Παροδική τραχειοστομία – Τραχειοτομή
331.01.01Παροδική τραχειοστομία – Τραχειοτομή μέσω παρακέντησης της τραχείας
331.01.02Παροδική τραχειοστομία – Τραχειοστομία mini trach
331.01.03Παροδική τραχειοστομία – Κρικοθυρεοειδεκτομή
331.01.98Παροδική τραχειοστομία – Άλλη
331.01.99Παροδική τραχειοστομία – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
331.02.00Μόνιμη τραχειοστομία – Τραχειοτομή
331.02.01Μόνιμη τραχειοστομία – Επαναληπτική τραχειοτομή
331.02.02Μόνιμη τραχειοστομία – Τραχειοτομή με δερματοβλεννογόνια αναστόμωση
331.02.98Μόνιμη τραχειοστομία – Άλλη
331.02.99Μόνιμη τραχειοστομία – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
331.04.00.00Εκτομή (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Ανοικτά χειρουργικά
331.04.00.01Εκτομή (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Θωρακοσκοπικά
331.04.00.02Εκτομή (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Τραχειοβρογχοσκοπικά
331.04.00.98Εκτομή (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Άλλη
331.04.01Στερνική τραχεοστομία [sternal tracheostomy] σε εκτομή της τραχείας
331.04.01.01Εξαίρεση (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Mε τελικοτελική αναστόμωση
331.04.01.02Εξαίρεση (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Mε τοποθέτηση τραχειοστομίας
331.04.01.03Εξαίρεση (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Mε πλαστική (stent)
331.04.01.98Εξαίρεση (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Άλλη
331.04.02.00Καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Ανοικτά χειρουργικά
331.04.02.01Καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Θωρακοσκοπικά
331.04.02.02Καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Τραχειοβρογχοσκοπικά
331.04.02.98Καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Άλλη
331.04.98Εκτομή, εξαίρεση και καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Άλλη
331.04.99Εκτομή, εξαίρεση και καταστροφή (παθολογικού ιστού) της τραχείας – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
331.06.00Συρραφή τραχείας(μετά από τραυματισμό)
331.06.01Σύγκλειση συριγγίου τραχείας
331.06.02Σύγκλειση τραχειοστομίας
331.06.03Χειρουργική πλαστικής διεύρυνσης τραχειοστομίας
331.06.03Χειρουργική πλαστικής διεύρυνσης τραχειοστομίας
331.06.04Εκτομή της τραχείας με τοποθέτηση πρόθεσης
331.06.05.00Πλαστική αποκατάσταση (μεταμόσχευση τραχείας) – Τραχηλική προσπέλαση
331.06.05.01Πλαστική αποκατάσταση (μεταμόσχευση τραχείας) – Τραχηλική προσπέλαση με τραχειοστομία
331.06.05.02Πλαστική αποκατάσταση (μεταμόσχευση τραχείας) – Διαθωρακική προσπέλαση
331.06.05.98Πλαστική αποκατάσταση (μεταμόσχευση τραχείας) – Άλλη
331.06.06.00Αποκατάσταση στένωσης της τραχείας – Με τελικοτελική αναστόμωση
331.06.06.01Αποκατάσταση στένωσης της τραχείας – Με πλαστική (stent)
331.06.06.98Αποκατάσταση στένωσης της τραχείας – Άλλη
331.06.07Τραχειοπηξία
331.06.08Τελικοτελική αναστόμωση τραχείας (σε ρήξη)
331.06.98Ανακατασκευή της τραχείας – Άλλη
331.06.99Ανακατασκευή της τραχείας – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
331.09.01Διαστολή της τραχείας
331.09.01.01Διάταση της τραχείας (ενδοσκοπικά) – Χωρίς τοποθέτηση stent
331.09.01.03Διάταση της τραχείας (ενδοσκοπικά) – Με τοποθέτηση stent, υβριδικό/δυναμικό
331.09.01.04Διάταση της τραχείας (ενδοσκοπικά) – Με τοποθέτηση stent, πλαστικό
331.09.01.05Διάταση της τραχείας (ενδοσκοπικά) – Με τοποθέτηση stent, μεταλλικό
331.09.06.00Αντικατάσταση τραχειακού stent – Με ένα stent, υβριδικό/δυναμικό
331.09.06.01Αντικατάσταση τραχειακού stent – Με ένα stent, πλαστικό
331.09.06.02Αντικατάσταση τραχειακού stent – Με ένα stent, μεταλλικό
331.09.07Αφαίρεση τραχειακού stent
331.09.11Ενδοσκοπική ενδοτραχειακή έγχυση
331.09.98Άλλες επεμβάσεις σε τραχεία – Άλλη
331.09.99Άλλες επεμβάσεις σε τραχεία – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.00.00-Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου – Με βρογχοσκόπηση
332.00.01-Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου – Με θωρακοτομή
332.00.02-Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου – Με θωρακοσκόπηση
332.00.03-Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου – Βρογχοσκοπική φωτοδυναμική θεραπεία
332.00.04-Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου – Βρογχοσκοπική κρυοθεραπεία
332.00.05-Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου – Βρογχοσκοπική καυτηρίαση μυός βρόγχου με ραδιοσυχνότητες
332.00.98-Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου – Άλλη
332.00.99Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού βρόγχου – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.01.00-Σφηνοειδής εκτομή βρόγχου (χωρίς εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος)
332.01.01-Εκτομή βρόγχου με τελικοτελική αναστόμωση (χωρίς εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος)
332.01.02Εκτομή διακλάδωσης βρόγχου (με ανακατασκευή) (χωρίς εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος)
332.01.03-Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου (με μερική εκτομή), χωρίς πλαστική κάλυψη
332.01.04.00-Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη – Με μόσχευμα μείζονος επιπλόου
332.01.04.01-Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη – Με μετατόπιση μυός
332.01.04.02-Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη – Με περικάρδιο
332.01.04.03-Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη – Με διάφραγμα
332.01.04.04-Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη – Με άζυγο φλέβα
332.01.04.05-Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη – Με υπεζωκότα
332.01.04.06-Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη – Με περικαρδιακό λίπος
332.01.04.98-Αναθεώρηση σε ανεπάρκεια κολοβώματος βρόγχου με πλαστική κάλυψη – Άλλη
332.01.98-Άλλη εκτομή και εξαίρεση βρόγχου (χωρίς εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος) – Άλλη
332.01.99Άλλη εκτομή και εξαίρεση βρόγχου (χωρίς εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος) – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.02.12.04-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – Μία βλάβη, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.12.05-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – Μία βλάβη, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.12.06-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – Μία βλάβη, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.12.07-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – 2 εως 5 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.12.08-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – 2 εως 5 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.12.09-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – 2 εως 5 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.12.10-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – 6 εως 9 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.12.11-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – 6 εως 9 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.12.12-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – 6 εως 9 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.12.13-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – 10 εως 19 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.12.14-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – 10 εως 19 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.12.15-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – 10 εως 19 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.12.16-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – 20 και άνω βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.12.17-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – 20 και άνω βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.12.18-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, ανοικτά χειρουργικά – 20 και άνω βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.13.01-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, απλή, ανοικτά χειρουργικά – Χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.13.02-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, απλή, ανοικτά χειρουργικά – Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.13.03-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, απλή, ανοικτά χειρουργικά – Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.14.04-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά – 2 εως 5 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.14.05-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά – 2 εως 5 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.14.06-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά – 2 εως 5 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.14.07-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά – 6 εως 9 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.14.08-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά – 6 εως 9 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.14.09-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά – 6 εως 9 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.14.10-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά – 10 εως 19 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.14.11-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά – 10 εως 19 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.14.12-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά – 10 εως 19 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.14.13-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά – 20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.14.14-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά – 20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.14.15-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, ανοικτά χειρουργικά – 20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.15.04-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – Μία βλάβη, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.15.05-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – Μία βλάβη, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.15.06-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – Μία βλάβη, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.15.07-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – 2 εως 5 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.15.08-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – 2 εως 5 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.15.09-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – 2 εως 5 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.15.10-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – 6 εως 9 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.15.11-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – 6 εως 9 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.15.12-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – 6 εως 9 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.15.13-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – 10 εως 19 βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.15.14-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – 10 εως 19 βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.15.15-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – 10 εως 19 βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.15.16-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – 20 και άνω βλάβες, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.15.17-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – 20 και άνω βλάβες, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.15.18-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Εκπυρήνιση, θωρακοσκοπικά – 20 και άνω βλάβες, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.16.01-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, απλή, θωρακοσκοπικά – Χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.16.02-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, απλή, θωρακοσκοπικά – Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.16.03-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, απλή, θωρακοσκοπικά – Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.17.04-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά – 2 εως 5 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.17.05-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά – 2 εως 5 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.17.06-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά – 2 εως 5 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.17.07-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά – 6 εως 9 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.17.08-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά – 6 εως 9 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.17.09-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά – 6 εως 9 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.17.10-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά – 10 εως 19 σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.17.11-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά – 10 εως 19 σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.17.12-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά – 10 εως 19 σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.17.13-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά – 20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.02.17.14-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά -20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.02.17.15-Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Σφηνοειδής εκτομή, πολλαπλή, θωρακοσκοπικά – 20 και άνω σφηνοειδή τμήματα, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.02.98Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Άλλη
332.02.99Άτυπη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.03.04.01Τμηματική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά – Χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.03.04.02Τμηματική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά – Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.03.04.03Τμηματική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά – Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.03.05.01Τμηματική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά – Χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.03.05.02Τμηματική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά – Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.03.05.03Τμηματική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά – Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.03.06.01Εκτομή δύο τμημάτων πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά – Χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.03.06.02Εκτομή δύο τμημάτων πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά – Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.03.06.03Εκτομή δύο τμημάτων πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά – Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.03.07.01Εκτομή δύο τμημάτων πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά – Χωρίς λεμφαδενεκτομή
332.03.07.02Εκτομή δύο τμημάτων πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά – Με αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων
332.03.07.03Εκτομή δύο τμημάτων πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά – Με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.03.98Εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος ενός ή δύο τμημάτων – Άλλη
332.03.99Εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος ενός ή δύο τμημάτων – 
Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.04.02.01Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.02.02Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με βρογχοπλαστική
332.04.02.03Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με αγγειοπλαστική
332.04.02.98Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά -Άλλη
332.04.03.01Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.03.02Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με βρογχοπλαστική
332.04.03.03Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με αγγειοπλαστική
332.04.03.04Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική
332.04.03.98Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Άλλη
332.04.06.01Ετερόπλευρη λοβεκτομή του πνεύμονα, χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά – Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.06.02Ετερόπλευρη λοβεκτομή του πνεύμονα, χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά – Με βρογχοπλαστική
332.04.06.98Ετερόπλευρη λοβεκτομή του πνεύμονα, χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά – Άλλη
332.04.07.01Ετερόπλευρη λοβεκτομή του πνεύμονα, με ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά – Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.07.98Ετερόπλευρη λοβεκτομή του πνεύμονα, με ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά – Άλλη
332.04.08.01Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά – Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.08.98Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά – Άλλη
332.04.09.01Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά – Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.09.98Δι-λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, θωρακοσκοπικά – Άλλη
332.04.10.01-Λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.10.02-Λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με βρογχοπλαστική
332.04.10.03-Λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με αγγειοπλαστική
332.04.10.04-Λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.10.05-Λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με εκτομή διχασμού βρόγχου
332.04.10.98-Λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Άλλη
332.04.11.01-Λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.11.02-Λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με βρογχοπλαστική
332.04.11.03-Λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με αγγειοπλαστική
332.04.11.04-Λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.11.05-Λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Με εκτομή διχασμού βρόγχου
332.04.11.98-Λοβεκτομή του πνεύμονα με ριζική λεμφαδενεκτομή, ανοικτά χειρουργικά – Άλλη
332.04.98.01-Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.98.02-Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη  – Με βρογχοπλαστική
332.04.98.03-Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Με αγγειοπλαστική
332.04.98.04-Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Με βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική
332.04.98.05-Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Με εκτομή διχασμού βρόγχου
332.04.98.98-Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Άλλη
332.04.99Λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.05.00.01-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.00.02-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή περικαρδίου
332.05.00.03-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.00.04-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.00.05-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή διαφράγματος
332.05.00.06-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή οισοφάγου
332.05.00.07-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.00.08-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.00.98-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Άλλη
332.05.01.01-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.01.02-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή περικαρδίου
332.05.01.03-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.01.04-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.01.05-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή διαφράγματος
332.05.01.06-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή οισοφάγου
332.05.01.07-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.01.08-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.01.98-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Άλλη
332.05.02.01-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.02.02-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή περικαρδίου
332.05.02.03-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.02.04-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.02.05-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή διαφράγματος
332.05.02.06-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή οισοφάγου
332.05.02.07-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.02.08-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.02.98-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Άλλη
332.05.03.01-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.03.02-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή περικαρδίου
332.05.03.03-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.03.04-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.03.05-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή διαφράγματος
332.05.03.06-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή οισοφάγου
332.05.03.07-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.03.08-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.03.98-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Άλλη
332.05.04.01-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα με εκτομή διχασμού βρόγχου – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.04.02-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα με εκτομή διχασμού βρόγχου – Με εκτομή περικαρδίου
332.05.04.03-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα με εκτομή διχασμού βρόγχου – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.04.04-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα με εκτομή διχασμού βρόγχου – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.04.98-Εκτεταμένη λοβεκτομή του πνεύμονα με εκτομή διχασμού βρόγχου – Άλλη
332.05.05.01-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.05.02-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή περικαρδίου
332.05.05.03-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.05.04-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.05.05-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή διαφράγματος
332.05.05.06-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή οισοφάγου
332.05.05.07-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.05.08-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.05.98-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα χωρίς βρογχοπλαστική ή αγγειοπλαστική – Άλλη
332.05.06.01-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.06.02-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή περικαρδίου
332.05.06.03-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.06.04-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.06.05-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή διαφράγματος
332.05.06.06-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή οισοφάγου
332.05.06.07-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.06.08-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.06.98-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική – Άλλη
332.05.07.01-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.07.02-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή περικαρδίου
332.05.07.03-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.07.04-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.07.05-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή διαφράγματος
332.05.07.06-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή οισοφάγου
332.05.07.07-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.07.08-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.07.98-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με αγγειοπλαστική – Άλλη
332.05.08.01-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.08.02-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή περικαρδίου
332.05.08.03-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.08.04-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.08.05-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή διαφράγματος
332.05.08.06-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή οισοφάγου
332.05.08.07-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.08.08-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.08.98-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με βρογχοπλαστική και αγγειοπλαστική – Άλλη
332.05.09.01-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.09.02-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου – Με εκτομή περικαρδίου
332.05.09.03-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.09.04-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.09.05-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου – Με εκτομή διαφράγματος
332.05.09.06-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου – Με εκτομή οισοφάγου
332.05.09.07-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.09.08-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.09.98-Εκτεταμένη δι-λοβεκτομή του πνεύμονα (δίκην περιχειρίδος) με εκτομή διχασμού βρόγχου – Άλλη
332.05.98.01-Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.05.98.02-Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Με εκτομή περικαρδίου
332.05.98.03-Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.05.98.04-Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.05.98.05-Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Με εκτομή διαφράγματος
332.05.98.06-Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Με εκτομή οισοφάγου
332.05.98.07-Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.05.98.08-Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.05.98.98-Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, άλλη – Άλλη
332.05.99Εκτεταμένη λοβεκτομή ή δι-λοβεκτομή του πνεύμονα, Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.07.00Πνευμονεκτομή χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.01Πνευμονεκτομή με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.02Πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.03Πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.04(Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή χωρίς ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.05(Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.07(Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος, με ριζική λεμφαδενεκτομή
332.07.08Πνευμονεκτομή, μεταθάνατια [για μεταμόσχευση]
332.07.98Πνευμονεκτομή, Άλλη
332.07.99Πνευμονεκτομή, Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.08.00.01Εκτεταμένη πνευμονεκτομή – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.00.02Εκτεταμένη πνευμονεκτομή – Με εκτομή περικαρδίου
332.08.00.03Εκτεταμένη πνευμονεκτομή – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.00.04Εκτεταμένη πνευμονεκτομή – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.00.05Εκτεταμένη πνευμονεκτομή – Με εκτομή διαφράγματος
332.08.00.06Εκτεταμένη πνευμονεκτομή – Με εκτομή οισοφάγου
332.08.00.07Εκτεταμένη πνευμονεκτομή – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.00.08Εκτεταμένη πνευμονεκτομή – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.00.98Εκτεταμένη πνευμονεκτομή – Άλλο
332.08.01.01Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.01.02Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή περικαρδίου
332.08.01.03Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.01.04Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.01.05Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή διαφράγματος
332.08.01.06Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή οισοφάγου
332.08.01.07Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.01.08Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.01.98Εκτεταμένη πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Άλλο
332.08.02.01Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.02.02Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή περικαρδίου
332.08.02.03Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.02.04Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.02.05Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή διαφράγματος
332.08.02.06Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή οισοφάγου
332.08.02.07Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.02.08Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.02.98Εκτεταμένη πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Άλλο
332.08.03.01Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.03.02Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή – Με εκτομή περικαρδίου
332.08.03.03Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.03.04Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.03.05Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή – Με εκτομή διαφράγματος
332.08.03.06Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή – Με εκτομή οισοφάγου
332.08.03.07Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.03.08Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.03.98Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή – Άλλο
332.08.04.01Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.04.02Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή περικαρδίου
332.08.04.03Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.04.04Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.04.05Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή διαφράγματος
332.08.04.06Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή οισοφάγου
332.08.04.07Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.04.08Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.04.98Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή δίκην περιχειρίδος – Άλλο
332.08.05.01Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.05.02Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή περικαρδίου
332.08.05.03Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.05.04Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.05.05Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή διαφράγματος
332.08.05.06Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή οισοφάγου
332.08.05.07Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.05.08Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.05.98Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με ετερόπλευρη εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος – Άλλο
332.08.06Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή με εκτομή διαφράγματος και περικαρδίου
332.08.98.01Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη – Με ενδοπερικαρδιακή εκτομή αγγείων
332.08.98.02Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη – Με εκτομή περικαρδίου
332.08.98.03Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη – Με εκτομή καρδιακού κόλπου
332.08.98.04Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη – Με εκτομή θωρακικού τοιχώματος
332.08.98.05Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη – Με εκτομή διαφράγματος
332.08.98.06Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη – Με εκτομή οισοφάγου
332.08.98.07Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη – Με εκτομή παρασπονδυλικά
332.08.98.08Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη – Με εκτομή πολλαπλών οργάνων
332.08.98.98Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη – Άλλο
332.08.99Εκτεταμένη (Υπεζωκοτο-)πνευμονεκτομή, άλλη – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
332.09-Άλλη εκτομή του πνεύμονα και βρόγχου
333.00.00-Τομή βρόγχου – Χωρίς περαιτέρω μέτρα
333.00.01-Τομή βρόγχου – Αφαίρεση ξένου σώματος
333.00.02-Τομή βρόγχου – Εμφύτευση πρόθεσης στο βρογχικό δένδρο
333.00.98-Τομή βρόγχου – Άλλη
333.00.99Τομή βρόγχου – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
333.01-Τομή πνευμονικού παρεγχύματος
333.03.00-Συμφυσιόλυση υπεζωκότα, ανοικτά χειρουργικά
333.03.01-Συμφυσιόλυση υπεζωκότα, θωρακοσκοπικά
333.03.98-Συμφυσιόλυση υπεζωκότα, Άλλη
333.03.99Συμφυσιόλυση υπεζωκότα, Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
333.04.00-Συρραφή του πνεύμονα (μετά από τραυματισμό), ανοικτά χειρουργικά
333.04.01-Συρραφή του πνεύμονα (μετά από τραυματισμό), θωρακοσκοπικά
333.04.02-Συρραφή βρόγχου (μετά από τραυματισμό)
333.04.03-Πλαστική αποκατάσταση του πνεύμονα
333.04.04-Πλαστική αποκατάσταση βρόγχου
333.04.05-Σύγκλειση βρογχικού συριγγίου, ανοικτά χειρουργικά
333.04.06-Σύγκλειση βρογχικού συριγγίου, θωρακοσκοπικά
333.04.07-Σύγκλειση συριγγίου πνευμονικού παρεγχύματος, ανοικτά χειρουργικά
333.04.08-Σύγκλειση συριγγίου πνευμονικού παρεγχύματος, θωρακοσκοπικά
333.04.98-Ανακατασκευή του πνεύμονα και των βρόγχων, Άλλη
333.04.99Ανακατασκευή του πνεύμονα και των βρόγχων, Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
333.05.02-Μεταμόσχευση πνεύμονα
333.05.03-Επαναμεταμόσχευση πνεύμονα κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας
333.09.00.01-Διαστολή βρόγχου, βρογχοσκοπικά – Χωρίς τοποθέτηση stent
333.09.00.03-Διαστολή βρόγχου, βρογχοσκοπικά – Με τοποθέτηση stent, υβριδικό/δυναμικό
333.09.00.04-Διαστολή βρόγχου, βρογχοσκοπικά – Με τοποθέτηση stent, πλαστικό
333.09.00.05-Διαστολή βρόγχου, βρογχοσκοπικά – Με τοποθέτηση stent, μεταλλικό
333.09.00.98-Διαστολή βρόγχου, βρογχοσκοπικά – Άλλη
333.09.01-Απολίνωση βρόγχου
333.09.02.00-Καταστροφή παθολογικού πνευμονικού ιστού – Μέσω διαδερμικής θερμοκαυτηρίασης
333.09.02.01-Καταστροφή παθολογικού πνευμονικού ιστού – Βρογχοσκοπική πρόκληση θερμικής ατελεκτασίας μέσω ατμού (BTVA)
333.09.02.98-Καταστροφή παθολογικού πνευμονικού ιστού – Άλλη
333.09.03.00-Αλλαγή βρογχικού stent – Mε ένα stent, υβριδικό/δυναμικό
333.09.03.01-Αλλαγή βρογχικού stent – Mε ένα stent, πλαστικό
333.09.03.02-Αλλαγή βρογχικού stent – Mε ένα stent, μεταλλικό
333.09.04-Αφαίρεση βρογχικού stent
333.09.05.00Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά – 1 βαλβίδα
333.09.05.01Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά – 2 βαλβίδες
333.09.05.02Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά – 3 βαλβίδες
333.09.05.03Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά – 4 βαλβίδες
333.09.05.04Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά – 5 ή παραπάνω βαλβίδες
333.09.06.00-Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών – Με μείζoν επίπλουν
333.09.06.01-Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών – Με μετατόπιση μυός
333.09.06.02-Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών – Με περικάρδιο
333.09.06.03-Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών – Με διάφραγμα
333.09.06.04-Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών – Με άζυγο φλέβα
333.09.06.05-Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών – Με υπεζωκότα
333.09.06.06-Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών – Με περικαρδιακό λίπος
333.09.06.98-Πλαστική κάλυψη βρογχικών ή αγγειακών αναστομώσεων και ραφών – Άλλη
333.09.07.00Εισαγωγή πολυμερισμένου αφρού υδρογέλης, βρογχοσκοπικά – Σε 1 πνευμονικό υποτμήμα
333.09.07.01Εισαγωγή πολυμερισμένου αφρού υδρογέλης, βρογχοσκοπικά – Σε 2 πνευμονικά υποτμήματα
333.09.07.02Εισαγωγή πολυμερισμένου αφρού υδρογέλης, βρογχοσκοπικά – Σε 3 πνευμονικά υποτμήματα
333.09.07.03Εισαγωγή πολυμερισμένου αφρού υδρογέλης, βρογχοσκοπικά – Σε 4 και άνω πνευμονικά υποτμήματα
333.09.08.00Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά – 1 εως 2 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.01Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά – 3 εως 4 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.02Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά – 5 εως 6 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.03Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά – 7 εως 8 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.04Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά – 9 εως 10 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.05Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά – 11 εως 12 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.06Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά – 13 εως 14 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.07Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά – 15 εως 16 ελάσματα νιτινόλης
333.09.08.08Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά – 17 ή παραπάνω ελάσματα νιτινόλης
333.09.98-Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων – Άλλη
333.09.99Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.00.00-Παροχέτευση θωρακικού τοιχώματος ή υπεζωκοτικής κοιλότητας, ανοικτά χειρουργικά
334.00.01Διερευνητική θωρακοτομή
334.00.02-Θωρακοτομή για αφαίρεση ξένου σώματος
334.00.05-Θωρακοσκόπηση για αφαίρεση ξένου σώματος
334.00.07-Οστεοτομία μιας πλευράς
334.00.08-Οστεοτομία μιας πλευράς με οστεοσύνθεση
334.00.09Οστεοτομία του στέρνου
334.00.10-Αφαίρεση παθολογικού ιστού της υπεζωκοτικής κοιλότητας, ανοικτά χειρουργικά
334.00.12-Θωρακοσκόπηση για παροχέτευση αιματώματος
334.00.98-Εκτομή θωρακικού τοιχώματος και υπεζωκότα, Άλλη
334.00.99Εκτομή θωρακικού τοιχώματος και υπεζωκότα, Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.01.00Τομή μεσοθωρακίου – Μεσοθωρακοτομή
334.01.01Τομή μεσοθωρακίου – Διϋπεζωκοτικά
334.01.02.00Τομή μεσοθωρακίου – Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω στερνοτομής, Σταθεροποίηση
334.01.02.01Τομή μεσοθωρακίου – Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω στερνοτομής, Έκπλυση
334.01.02.02Τομή μεσοθωρακίου – Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω στερνοτομής, Αιμόσταση
334.01.02.03Τομή μεσοθωρακίου – Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω στερνοτομής, Παροχέτευση αιματώματος
334.01.02.98Τομή μεσοθωρακίου – Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω στερνοτομής, Άλλη
334.01.03.00Τομή μεσοθωρακίου – Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω επαναστερνοτομής, Σταθεροποίηση
334.01.03.01Τομή μεσοθωρακίου – Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω επαναστερνοτομής, Έκπλυση
334.01.03.02Τομή μεσοθωρακίου – Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω επαναστερνοτομής, Αιμόσταση
334.01.03.03Τομή μεσοθωρακίου – Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω επαναστερνοτομής, Παροχέτευση αιματώματος
334.01.03.98Τομή μεσοθωρακίου – Εξωϋπεζωκοτικά, μέσω επαναστερνοτομής, Άλλη
334.02.00.01Εκτομή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Ανοικτά χειρουργικά
334.02.00.02Εκτομή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Μέσω μεσοθωρακοσκόπησης
334.02.00.03Εκτομή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Μέσω θωρακοσκόπησης
334.02.00.98Εκτομή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Άλλη
334.02.01.01Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Χωρίς εξαίρεση των μεσοθωρακικών οργάνων
334.02.01.02Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος
334.02.01.03Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Με μερική εκτομή περικαρδίου
334.02.01.04Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Με αντικατάσταση των αγγείων μέσω πρόθεσης
334.02.01.05Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος και αντικατάσταση των αγγείων μέσω πρόθεσης
334.02.01.06Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος και μερική εκτομή περικαρδίου
334.02.01.07Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Με μερική εκτομή περικαρδίου και αντικατάσταση των αγγείων μέσω πρόθεσης
334.02.01.08Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Με εξαίρεση πνευμονικού παρεγχύματος, μερική εκτομή περικαρδίου και αντικατάσταση των αγγείων μέσω πρόθεσης
334.02.01.09Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Με μερική εξαίρεση θωρακικού τοιχώματος
334.02.01.98Εξαίρεση παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Άλλη
334.02.02Καταστροφή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου
334.02.98Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Άλλη
334.02.99Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού του μεσοθωρακίου – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.03.00Εκτομή μαλακών μορίων του θωρακικού τοιχώματος
334.03.01Καταστροφή μαλακών μορίων του θωρακικού τοιχώματος
334.03.02-Μερική εκτομή στον θωρακικό κλωβό, πλευρά
334.03.03Μερική εκτομή στον θωρακικό κλωβό, στέρνο
334.03.04-Πλήρης εκτομή στον θωρακικό κλωβό, πλευρά
334.03.05-Πλήρης εκτομή αυχενικών πλευρών
334.03.06Πλήρης εκτομή στον θωρακικό κλωβό, στέρνο
334.03.07Μερική εκτομή θωρακικού τοιχώματος χωρίς πλαστική κάλυψη
334.03.98-Εκτομή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του θωρακικού τοιχώματος – Άλλη
334.03.99Εκτομή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του θωρακικού τοιχώματος – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.04.00-Αποφλοίωση του πνεύμονα [εξαίρεση του σπλαγχνικού υπεζωκότα], ανοικτά χειρουργικά
334.04.01.00-Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, ανοικτά χειρουργικά – Τοπική
334.04.01.01-Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, ανοικτά χειρουργικά – Υφολική, σπλαγχνικό πέταλο
334.04.01.02-Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, ανοικτά χειρουργικά – Υφολική, τοιχωματικό πέταλο
334.04.01.03-Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, ανοικτά χειρουργικά – Υφολική, σπλαγχνικά και τοιχωματικά συνδυασμένα
334.04.02-Εκτομή του υπεζωκότα, πλήρης, ανοικτά χειρουργικά
334.04.03-Αποφλοίωση του πνεύμονα [εξαίρεση του σπλαγχνικού υπεζωκότα], θωρακοσκοπικά
334.04.04.00-Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, θωρακοσκοπικά – Τοπική
334.04.04.01-Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, θωρακοσκοπικά – Υφολική, σπλαγχνικό πέταλο
334.04.04.02-Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, θωρακοσκοπικά – Υφολική, τοιχωματικό πέταλο
334.04.04.03-Εκτομή του υπεζωκότα, μερική, θωρακοσκοπικά – Υφολική, σπλαγχνικό και τοιχωματικό πέταλο συνδυασμένα
334.04.05-Εκτομή του υπεζωκότα, ολική, θωρακοσκοπικά
334.04.98-Εκτομή του υπεζωκότα – Άλλη
334.04.99Εκτομή του υπεζωκότα – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.05.00-Πλευροδεσία – Χωρίς αποφλοίωση, ανοικτά χειρουργικά
334.05.01-Πλευροδεσία – Με αποφλοίωση, ανοικτά χειρουργικά
334.05.02-Πλευροδεσία – Με τάλκη (poudrage), ανοικτά χειρουργικά
334.05.03-Πλευροδεσία – Χωρίς αποφλοίωση, θωρακοσκοπικά
334.05.04-Πλευροδεσία – Με αποφλοίωση, θωρακοσκοπικά
334.05.05-Πλευροδεσία – Με τάλκη (poudrage), θωρακοσκοπικά
334.05.06-Πλευροδεσία – Μέσω ενστάλαξης
334.05.98-Πλευροδεσία – Άλλη
334.05.99Πλευροδεσία – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.06.00Συρραφή του θωρακικού τοιχώματος (μετά από τραυματισμό), ανοικτά χειρουργικά
334.06.01Συρραφή του θωρακικού τοιχώματος (μετά από τραυματισμό), θωρακοσκοπικά
334.06.02Σύγκλειση συριγγίου του θωρακικού τοιχώματος, ανοικτά χειρουργικά
334.06.03Σύγκλειση συριγγίου του θωρακικού τοιχώματος, θωρακοσκοπικά
334.06.04Δευτερογενής σύγκλειση θωρακοτομής
334.06.05Σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος, ανοικτά χειρουργικά
334.06.06.00-Εκτομή στο θωρακικό κλωβό με ανακατασκευή – Μερική εκτομή, πλευρά
334.06.06.01Εκτομή στο θωρακικό κλωβό με ανακατασκευή – Μερική εκτομή, στέρνο
334.06.06.02-Εκτομή στο θωρακικό κλωβό με ανακατασκευή – Πλήρης εκτομή, πλευρά
334.06.06.03Εκτομή στο θωρακικό κλωβό με ανακατασκευή – Πλήρης εκτομή, στέρνο
334.06.06.98-Εκτομή στο θωρακικό κλωβό με ανακατασκευή – Άλλη
334.06.07Οστεοπλαστική και οστική μεταμόσχευση
334.06.08.00Μερική εκτομή θωρακικού τοιχώματος με πλαστική κάλυψη – Με αυτογενές υλικό
334.06.08.01Μερική εκτομή θωρακικού τοιχώματος με πλαστική κάλυψη – Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό
334.06.08.98Μερική εκτομή θωρακικού τοιχώματος με πλαστική κάλυψη – Άλλη
334.06.09.00Θωρακοπλαστική – Μερική
334.06.09.01Θωρακοπλαστική – Ολική
334.06.10.00Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα – Σκαφοειδής θώρακας, συμβατικά
334.06.10.01Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα – Σκαφοειδής θώρακας, με υποδόρια πρόθεση
334.06.10.02Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα – Τροπιδοειδής θώρακας
334.06.10.03-Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα – Διόρθωση πλευρικού ύβου
334.06.10.04-Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα – Πλαστική πλευρών, στην κοίλη πλευρά της παραμόρφωσης και διόρθωση της πλευρικής κοιλότητας στην κοίλη πλευρά της παραμόρφωσης με θωρακοπλαστική
334.06.10.05-Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα – Αφαίρεση κεφαλής πλευράς στην κοίλη πλευρά της παραμόρφωσης
334.06.10.06-Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα – Σκαφοειδής θώρακας, διόρθωση με επέμβαση Nuss
334.06.10.98-Διόρθωση παραμορφωτικής αλλοίωσης του θώρακα – Άλλη
334.06.11Ανακατασκευή του θωρακικού τοιχώματος με επίπλουν
334.06.98-Πλαστική αποκατάσταση του θωρακικού τοιχώματος – Άλλη
334.06.99Πλαστική αποκατάσταση του θωρακικού τοιχώματος – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.07.00Τομή διαφράγματος
334.07.01Συρραφή διαφράγματος (μετά από τραυματισμό), ανοικτά χειρουργικά
334.07.02Συρραφή διαφράγματος (μετά από τραυματισμό), θωρακοσκοπικά
334.07.03.00Εκτομή παθολογικού ιστού διαφράγματος – Χωρίς σύγκλειση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
334.07.03.01Εκτομή παθολογικού ιστού διαφράγματος – Με σύγκλειση με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
334.07.04.00Πλαστική διαφράγματος, μερική – Χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
334.07.04.01Πλαστική διαφράγματος, μερική – Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
334.07.05.00Πλαστική διαφράγματος, ολική – Χωρίς αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
334.07.05.01Πλαστική διαφράγματος, ολική – Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) πλέγμα
334.07.06Εμφύτευση βηματοδότη διαφράγματος
334.07.98Επεμβάσεις στο διάφραγμα – Άλλη
334.07.99Επεμβάσεις στο διάφραγμα – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
334.09.00Ανοικτή ανάταξη κατάγματος στέρνου
334.09.01Αφαίρεση απολύματος πλευράς ή στέρνου
334.09.02Αφαίρεση απολύματος πλευράς ή στέρνου, με τοποθέτηση εμφυτεύματος που φέρει φαρμακευτική ουσία
334.09.03Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης από το θώρακα
334.09.04Λήψη χόνδρου πλευράς για μεταμόσχευση
334.09.05Αφαίρεση εμφυτεύματος μετά από διόρθωση σκαφοειδούς θώρακα
334.09.06Επανεπέμβαση σε πνεύμονα, βρόγχο, θωρακικό τοίχωμα, υπεζωκότα, μεσοθωράκιο ή διάφραγμα
334.09.98Άλλες επεμβάσεις στο θώρακα – Άλλη
334.09.99Άλλες επεμβάσεις στο θώρακα – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
337.00.00Παροχέτευση περικαρδίου
337.00.01Περικαρδιοτομή
337.00.02Συμφυσιόλυση στο περικάρδιο
337.02.00Τοπική εκτομή του περικαρδίου, ανοικτά χειρουργικά
337.02.01Τοπική εκτομή του περικαρδίου, θωρακοσκοπικά
337.02.02Μερική εκτομή του περικαρδίου (περικαρδιακό παράθυρο), ανοικτά χειρουργικά
337.02.03Μερική εκτομή του περικαρδίου (περικαρδιακό παράθυρο), θωρακοσκοπικά
337.02.04Υφολική περικαρδιεκτομή
337.02.05Ολική περικαρδιεκτομή (αποφλοίωση)
337.02.06Λήψη περικαρδιακού εμβαλώματος
337.02.07Καταστροφή παθολογικού ιστού του περικαρδίου
337.02.98Έκτομη και καταστροφή παθολογικού ιστού του περικαρδίου και περικαρδιεκτομή – Άλλη
337.02.99Έκτομη και καταστροφή παθολογικού ιστού του περικαρδίου και περικαρδιεκτομή – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
337.04.00Συρραφή του περικαρδίου (μετά από τραυματισμό)
337.04.01Πλαστική αποκατάσταση του περικαρδίου χωρίς εμβάλωμα
337.04.02Πλαστική αποκατάσταση του περικαρδίου με εμβάλωμα
337.04.98Ανακατασκευή περικαρδίου και καρδιάς – Άλλη
337.04.99Ανακατασκευή περικαρδίου και καρδιάς – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
337.05Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
337.05.02Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων en-block
337.05.04Επαναμεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων en block κατά την διάρκεια της ίδιας νοσηλείας
337.05.99Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
339.09.03Χειρουργική εισαγωγή καθετήρα σε μία αρτηρία
339.09.04Χειρουργική εισαγωγή καθετήρα σε μία φλέβα
339.09.05Εμφύτευση και αντικατάσταση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήματος (port-a-cath)
339.09.06Αναθεώρηση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήματος (port-a-cath)
339.09.07Αφαίρεση φλεβικού καθετήρα κλειστού συστήματος (port-a-cath)

340.01.00.00-

Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Τραχηλικοί – Χωρίς σήμανση
340.01.00.01-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Τραχηλικοί – Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.00.02-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Τραχηλικοί – Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.00.98-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Τραχηλικοί – Άλλη

340.01.01.00-

Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Μασχαλιαίοι – Χωρίς σήμανση
340.01.01.01-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Μασχαλιαίοι – Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.01.02-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Μασχαλιαίοι – Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.01.98-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Μασχαλιαίοι – Άλλη

340.01.02.00-

Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Μεσοθωρακικοί, ανοικτά χειρουργικά – Χωρίς σήμανση
340.01.02.01-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Μεσοθωρακικοί, ανοικτά χειρουργικά – Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.02.02-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Μεσοθωρακικοί, ανοικτά χειρουργικά – Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.02.98-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Μεσοθωρακικοί, ανοικτά χειρουργικά – Άλλη

340.01.07.00-

Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Μεσοθωρακικοί, θωρακοσκοπικά – Χωρίς σήμανση
340.01.07.01-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Μεσοθωρακικοί, θωρακοσκοπικά – Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.07.02-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Μεσοθωρακικοί, θωρακοσκοπικά – Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.07.98-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Μεσοθωρακικοί, θωρακοσκοπικά – Άλλη
340.01.13-Περιβρογχικοί, ανοικτά χειρουργικά
340.01.14-Περιβρογχικοί, θωρακοσκοπικά

340.01.16.00-

Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Παραστερνικοί, ανοικτά χειρουργικά – Χωρίς σήμανση
340.01.16.01-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Παραστερνικοί, ανοικτά χειρουργικά – Με ραδιενεργή σήμανση (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.16.02-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Παραστερνικοί, ανοικτά χειρουργικά – Σήμανση με χρωστική ουσία (εκτομή φρουρού λεμφαδένα)
340.01.16.98-Εκτομή μεμονωμένων λεμφαδένων και λεμφαγγείων – Παραστερνικοί, ανοικτά χειρουργικά – Άλλη
340.02.00-Περιοχική λεμφαδενεκτομή (περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός) ως ανεξάρτητη επέμβαση – Τραχηλική
340.02.12Περιοχική λεμφαδενεκτομή (περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός) ως ανεξάρτητη επέμβαση – Μεσοθωρακίου, ανοικτά χειρουργικά
340.02.13Περιοχική λεμφαδενεκτομή (περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός) ως ανεξάρτητη επέμβαση – Μεσοθωρακίου, θωρακοσκοπικά
340.02.14-Περιοχική λεμφαδενεκτομή (περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός) ως ανεξάρτητη επέμβαση – Περιβρογχική, ανοικτά χειρουργικά
340.02.15-Περιοχική λεμφαδενεκτομή (περιοχικός λεμφαδενικός καθαρισμός) ως ανεξάρτητη επέμβαση – Περιβρογχική, θωρακοσκοπικά
340.04.01Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη επέμβαση – Μεσοθωρακικά, ανοικτά χειρουργικά
340.04.08Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη επέμβαση – Μεσοθωρακικά, θωρακοσκοπικά
340.04.18-Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη επέμβαση – Περιβρογχικά, ανοικτά χειρουργικά
340.04.19-Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή ως ανεξάρτητη επέμβαση – Περιβρογχικά, θωρακοσκοπικά
340.05.00Σύγκλειση χυλώδους συριγγίου στο θωρακικό πόρο, ανοικτά χειρουργικά
340.05.01Σύγκλειση χυλώδους συριγγίου στο θωρακικό πόρο, θωρακοσκοπικά
340.05.02Σύγκλειση άλλου συριγγίου στο θωρακικό πόρο
340.05.98Επεμβάσεις στο θωρακικό πόρο – Άλλη
340.05.99Επεμβάσεις στο θωρακικό πόρο – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
340.06.07Περιοχική λεμφαδενεκτομή (λεμφαδενικός καθαρισμός πολλαπλών λεμφαδένων μιας περιοχής) στα πλαίσια μιας άλλης επέμβασης – Μεσοθωρακική
340.06.08-Περιοχική λεμφαδενεκτομή (λεμφαδενικός καθαρισμός πολλαπλών λεμφαδένων μιας περιοχής) στα πλαίσια μιας άλλης επέμβασης – Περιβρογχική
340.07.01Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή στα πλαίσια μιας άλλης επέμβασης – Μεσοθωρακικά
340.07.05-Ριζική (συστηματική) λεμφαδενεκτομή στα πλαίσια μιας άλλης επέμβασης – Περιβρογχικά
342.00.00.01Οισοφαγομυοτομή – Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
342.00.00.03Οισοφαγομυοτομή – Θωρακοσκοπικά
342.00.01.01Οισοφαγομυοτομή, φαρυγγοτραχηλική – Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
342.00.98.01Τομή του οισοφάγου – Άλλη – Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
342.00.98.03Τομή του οισοφάγου – Άλλη – Θωρακοσκοπικά
342.00.99.01Τομή του οισοφάγου – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό – Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
342.00.99.03Τομή του οισοφάγου – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό – Θωρακοσκοπικά
342.01.00Αυχενική οισοφαγοστομία (σιελική παροχέτευση)
342.01.98Οισοφαγοστομία – Άλλη
342.01.99Οισοφαγοστομία –  Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.02.00Τοπική εκτομή προσβεβλημένων ιστών του οισοφάγου, ανοικτά χειρουργικά
342.02.01Τοπική εκτομή προσβεβλημένων ιστών του οισοφάγου, θωρακοσκοπικά
342.02.03Τοπική καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του οισοφάγου, ανοικτά χειρουργικά
342.02.04Τοπική καταστροφή προσβεβλημένων ιστών του οισοφάγου, θωρακοσκοπικά
342.03.00Μερική οισοφαγεκτομή χωρίς διατήρηση της συνέχειας του βλενογόννου – Αυχενική
342.03.01Μερική οισοφαγεκτομή χωρίς διατήρηση της συνέχειας του βλενογόννου – Θωρακική
342.03.02Μερική οισοφαγεκτομή χωρίς διατήρηση της συνέχειας του βλενογόννου – Θωρακοκοιλιακή
342.03.98Μερική οισοφαγεκτομή χωρίς διατήρηση της συνέχειας του βλενογόννου – Άλλη
342.03.99Μερική οισοφαγεκτομή χωρίς διατήρηση της συνέχειας του βλενογόννου – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.04.00Μερική οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλενογόννου – Θωρακική
342.04.01Μερική οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλενογόννου – Θωρακοκοιλιακή
342.04.98Μερική οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλενογόννου – Άλλη
342.04.99Μερική οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλενογόννου – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.05.00(Ολική) οισοφαγεκτομή χωρίς αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – 
Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή
342.05.01(Ολική) οισοφαγεκτομή χωρίς αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή
342.05.02(Ολική) οισοφαγεκτομή χωρίς αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή
342.05.98(Ολική) οισοφαγεκτομή χωρίς αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Άλλη
342.05.99(Ολική) οισοφαγεκτομή χωρίς αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.06.00.01(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή – Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και ενδοθωρακική αναστόμωση
342.06.00.02(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή – Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και τραχηλική αναστόμωση
342.06.00.03(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή – Με ελεύθερο μόσχευμα λεπτού εντέρου
342.06.00.04(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή – Με ελεύθερο μόσχευμα παχέος εντέρου
342.06.00.98(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Τραχηλική και κοιλιακή (δια του μεσοθωρακίου), διαδιαφραγματική (χωρίς θωρακοτομή) οισοφαγεκτομή – Άλλη
342.06.01.01(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή – Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και ενδοθωρακική αναστόμωση
342.06.01.02(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή – Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και τραχηλική αναστόμωση
342.06.01.03(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή – Με ελεύθερο μόσχευμα λεπτού εντέρου
342.06.01.04(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή – Με ελεύθερο μόσχευμα παχέος εντέρου
342.06.01.98(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Θωρακοκοιλιακή, χωρίς λεμφαδενεκτομή – Άλλη
342.06.02.01(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή (en block οισοφαγεκτομή) – Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και ενδοθωρακική αναστόμωση
342.06.02.02(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή (en block οισοφαγεκτομή) – Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και τραχηλική αναστόμωση
342.06.02.03(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή (en block οισοφαγεκτομή) – Με ελεύθερο μόσχευμα λεπτού εντέρου
342.06.02.04(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή (en block οισοφαγεκτομή) – Με ελεύθερο μόσχευμα παχέος εντέρου
342.06.02.98(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Θωρακοκοιλιακή, με λεμφαδενεκτομή (en block οισοφαγεκτομή) – Άλλη
342.06.98.01(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Άλλη – Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και ενδοθωρακική αναστόμωση
342.06.98.02(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Άλλη – Με θωρακική μετατόπιση στομάχου (γαστρικό σωλήνα) και τραχηλική αναστόμωση
342.06.98.03(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Άλλη – Με ελεύθερο μόσχευμα λεπτού εντέρου
342.06.98.04(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Άλλη – Με ελεύθερο μόσχευμα παχέος εντέρου
342.06.98.98(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Άλλη – Άλλη
342.06.99(Ολική) οισοφαγεκτομή με αποκατάσταση της συνέχειας του βλεννογόνου – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
342.09.00Δημιουργία τραχειοοισοφαγικού συριγγίου
342.09.02Συρραφή οισοφαγικών κιρσών
342.09.03Άμεση εγχείρηση επί των κιρσών για διακοπή παράπλευρης κυκλοφορίας
342.09.04Σύγκλειση επίκτητης τραχειοοισοφαγικής επικοινωνίας
342.09.04.00Σύγκλειση επίκτητου τραχειοοισοφαγικού συρίγγιου – Ανοικτά χειρουργικά
342.09.21Σύγκλειση χειρουργικά δημιουργηθέντος τραχειοοισοφαγικού συριγγίου
379.00.00.00Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης κλείδας με οστεοσύνθεση – Με βίδα
379.00.01.00Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης κλείδας με οστεοσύνθεση – Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού
379.00.02.00Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης κλείδας με οστεοσύνθεση – Με ενδομυελικό σύρμα
379.00.06.00Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης κλείδας με οστεοσύνθεση – Με εξωτερική οστεοσύνθεση
379.00.09.00Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης κλείδας με οστεοσύνθεση – Με συνδυασμό υλικών
379.00.21.00Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιολίσθησης κλείδας με οστεοσύνθεση – Με πλάκα
379.06.00.00Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγματος βραχέως οστού, κλείδα – Με βίδα
379.06.01.00Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγματος βραχέως οστού, κλείδα – Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού
379.06.02.00Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγματος βραχέως οστού, κλείδα –  Με πλάκα
379.06.03.00Ανοικτή ανάταξη συντριπτικού κατάγματος βραχέως οστού, κλείδα – Με εξωτερική οστεοσύνθεση
398.03Η διενέργεια επανεπέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό
398.05Η χρήση τεχνολογίας laser πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό
398.05.00Argon laser ή YAG laser διπλής συχνότητας
398.05.01CO2 laser
398.05.98Τεχνική με laser – Άλλη
398.05.99Τεχνική με laser – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
398.06Η εφαρμογή τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας (minimal invasive) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό
398.07Η χρήση ρομποτικής χειρουργικής πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό
398.07Χρήση ρομποτικής χειρουργικής
398.08Η χρήση συστήματος διεγχειρητικής πλοήγησης (navigation) πρέπει να κωδικοποιείται με πρόσθετο κωδικό
398.08Χρήση ενός συστήματος πλοήγησης
398.09Θεραπεία με τη συνδρομή φθορίζουσας ουσίας
398.10.00Υβριδική θεραπεία
398.12.00Γραμμική συρραπτική συσκευή, ανοικτά χειρουργικά, για ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή χρήση
398.12.01Γραμμική συρραπτική συσκευή, λαπαροσκοπικά ή θωρακοσκοπικά, για ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή χρήση
398.12.02Κυκλική συρραπτική συσκευή για χρήση στο γαστρεντερικό σωλήνα και το αναπνευστικό σύστημα
398.12.03Κυκλική συρραπτική συσκευή για χρήση σε αναστομώσεις αγγείων
398.12.98Χρήση συρραπτικού (clip) – Άλλη
398.12.99Χρήση συρραπτικού (clip) – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
510.00.03Αφαίρεση ξένου σώματος μέσω τραχειοσκόπησης
510.00.04Αφαίρεση ξένου σώματος με βρογχοσκόπηση
510.00.04Αφαίρεση ξένου σώματος μέσω βρογχοσκόπησης με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο
510.00.05Αφαίρεση ξένου σώματος μέσω βρογχοσκόπησης με άκαμπτο βρογχοσκόπιο
510.00.06Αφαίρεση ξένου σώματος μέσω τραχειοσκόπησης
514.04.00-Θεραπευτική παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας – Με θωρακικό σωλήνα μεγάλου εύρους
514.04.01-Θεραπευτική παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας – Με μόνιμο θωρακικό σωλήνα μικρού εύρους
514.04.02-Θεραπευτική παροχέτευση υπεζωκοτικής κοιλότητας – Με θωρακικό σωλήνα μικρού εύρους άλλου τύπου
515.02.00Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του θώρακα – Περικάρδιο
515.02.01-Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του θώρακα – Υπεζωκοτική κοιλότητα
515.02.02-Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του θώρακα – Πνεύμονας
515.02.98-Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του θώρακα – Άλλη
515.02.99Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του θώρακα – Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό
517.03.00Θεραπευτική έκπλυση (lavage) του πνεύμονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας – Πνεύμονας
517.03.01.00Θεραπευτική έκπλυση (lavage) του πνεύμονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας – Υπεζωκοτική κοιλότητα – 1 έως 7 εκπλύσεις
517.03.01.01Θεραπευτική έκπλυση (lavage) του πνεύμονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας – Υπεζωκοτική κοιλότητα – 8 έως 14 εκπλύσεις
517.03.01.02Θεραπευτική έκπλυση (lavage) του πνεύμονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας – Υπεζωκοτική κοιλότητα – 15 έως 21 εκπλύσεις
517.03.01.03Θεραπευτική έκπλυση (lavage) του πνεύμονα και της υπεζωκοτικής κοιλότητας – Υπεζωκοτική κοιλότητα – 22 εκπλύσεις και άνω
519.00.02.00Συνεχόμενη αναρρόφηση με συσκευή αντλίας κενού (vacuum) – Έως 7 ημέρες
519.00.02.01Συνεχόμενη αναρρόφηση με συσκευή αντλίας κενού (vacuum) – 8 έως 14 ημέρες
519.00.02.02Συνεχόμενη αναρρόφηση με συσκευή αντλίας κενού (vacuum) – 15 έως 21 ημέρες
519.00.02.03Συνεχόμενη αναρρόφηση με συσκευή αντλίας κενού (vacuum) – Περισσότερες από 21 ημέρες
554.01.02-Έγχυση και τοπική θεραπεία με κυτταροστατικά και ανοσοτροποποιητικά φάρμακα – Στην υπεζωκοτική κοιλότητα
554.06.01Υπέρθερμη ενδοθωρακική χημειοθεραπεία

Επισκεφθείτε τον ιατρό.

Ο Χειρουργός Θώρακος, Αθανάσιος Κλέωντας κατά τις πρωινές ώρες βρίσκεται στο χώρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και τις απογευματινές ώρες στο ιατρείο του (Ερμού 73).

📞   2310 – 400000

Γραφείο 11, 2ος όροφος. Dec 1742

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΛΕΩΝΤΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ

Ο ιατρός βρίσκεται τηλεφωνικά στη διάθεσή σας 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα.

Δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν ραντεβού:

Δευτέρα – Παρασκευή: 18.00 – 21.00

Scroll to Top