Επιστημονικό Έργο

 

 • Προγράμματα Εφαρμοσμένης Ιατρικής Πληροφορικής
 • Ερευνητικά Προγράμματα
  •  12/2019 – Σήμερα
  • Ερευνητικό έργο «PrescIT»
   • Έξυπνη, Προσωποποιημένη και Διαλειτουργική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) – Β κύκλος της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
   • Ερευνητής Α’
  • 01/2019 – Σήμερα
  • Ερευνητικό έργο «RxReasoner»
   • Διεθνής Διαδικτυακή Πλατφόρμα Φαρμακοθεραπείας https://www.rxreasoner.com/
   • Εταιρεία Πληροφορικής Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.
   • Επικεφαλής σχεδιασμού και υλοποίησης ιατρικής ερευνητικής ομάδας
  • 04/2018 – 02/2020
  • Ερευνητικό έργο «DataLife»
   • Πληροφορικό Σύστημα Υγείας – Διαχείρισης Κλινικής https://www.datalife.gr
   • Εταιρεία Πληροφορικής Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.
   • Επικεφαλής σχεδιασμού και υλοποίησης ιατρικής ερευνητικής ομάδας
  • 01/2011 – 09/2014
  • Ερευνητικό έργο «Galinos.office»
   • Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς www.office.galinos.gr
   • Εταιρεία Πληροφορικής Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.
   • Επικεφαλής σχεδιασμού και υλοποίησης ιατρικής ερευνητικής ομάδας
  • 06/2012 – 07/2015
  • Ερευνητικό έργο «Πανάκεια»
   • Ανάπτυξη δομών αναπαράστασης γνώσης και τεχνικών συλλογιστικής για ολοκληρωμένο σύστημα σημασιολογικών υποδείξεων σε ιατροφαρμακευτικά δεδομένα
   • «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης» – Β κύκλος της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»,
   • Ερευνητής Α’

 

  • 01/2004 – Σήμερα
  • Ερευνητικό έργο «Γαληνός»
   • Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ιατροφαρμακευτικής Πληροφόρησης www.galinos.gr
   • Εταιρεία Πληροφορικής Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.
   • Επικεφαλής σχεδιασμού και υλοποίησης ιατρικής ερευνητικής ομάδας

 

  • 02/2007 – 05/2008
  • Ερευνητικό Πρωτόκολλο «Κλινική Μελέτη EPO-ANE-4001»
   • «Ανοιχτή μελέτη παρατήρησης της ασφάλειας κατά την εβδομαδιαία χορήγηση Eprex (Epoetin-α) σε ασθενείς με αναιμία που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία για συμπαγείς όγκους κακόηθες λέμφωμα ή πολλαπλούν μυέλωμα»
   • Ερευνητής Β’

 

 • Επιστημονικές Εργασίες
  • Επιστημονικές Εργασίες που έχουν βραβευτεί
   •  
   • Ca τραχείας από πλακώδες επιθήλιο σε νεαρή γυναίκα. Πλήρης εξαφάνιση της νόσου μετά την πάροδο 4ετίας
    • (Ομιλία)
    • Αθ. Κλέωντας, Ι. Άντζελ
    • Πνευμονολογική Κλινική “Θεαγενείου” Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
    • 10η Τακτική Εκπαιδευτική Συνεδρίαση 2008-9
    • Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος
    • Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
    • 23-03-2009, Θεσσαλονίκη
   • Ασυμπτωματικός ασθενής με αδενο-Ca πνεύμονα και εγκεφαλικές μεταστάσεις. Ύφεση της νόσου μετά 30 μήνες από τη διάγνωση
    • (Ομιλία)
    • Αθ. Κλέωντας, Ι. Άντζελ
    • Πνευμονολογική Κλινική “Θεαγενείου” Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
    • 8η Τακτική Εκπαιδευτική Συνεδρίαση 2008-9
    • Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος
    • Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
    • 23-02-2009, Θεσσαλονίκη
   • Μία νέα διαγνωστική τεχνική («Angel test»)
    • (Ομιλία)
    • Ι. Άντζελ, Αθ. Κλέωντας
    • 13η Τακτική Συνεδρίαση Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος
    • Θεσσαλονίκη, 9/6/2008
   • Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών της Πνευμονολογικής – Ογκολογικής Κλινικής του Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ και συνδυασμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις με σκοπό την πλήρη ίαση
   • Ασθενής με νευροεκτοδερμικό όγκο (Askin tumor) της ομάδας των Ewing Sarkoma, Primitive Neuroectodermal tumor (NET)
    • (Ομιλία)
    • Κλέωντας Αθανάσιος
    • 5η Τακτική Συνεδρίαση της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος
    • Θεσσαλονίκη, 19/11/2007
   • Κακώσεις Συμπαγών Ενδοπεριτοναϊκών Οργάνων
    • (Ομιλία)
    • Κλέωντας Αθανάσιος
    • Επιστημονική Ημερίδα Β’ΠΡΧ Κλινικής Γ.Π.Ν. «Ιπποκράτειο»
    • Θεσσαλονίκη, 06/2005

 

 • Ενδοκλινικά Εκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ.
   • Όγκοι θωρακικού τοιχώματος
    • A. Κλέωντας, Χ. Φορούλης
    • 32ο Ενδοκλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Καρδιοθωρακοχειρουργικής Α’ Κλινική Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων Α.Π.Θ.
    • 14/6/2013,Θεσσαλονίκη
   • Μεσοκολπική επικοινωνία
    • A. Κλέωντας, Π. Αντωνίτσης
    • 4ο Ενδοκλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Καρδιοθωρακοχειρουργικής
    • Α’ Κλινική Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων Α.Π.Θ.
    • 15/11/2013,Θεσσαλονίκη
   • Μηχανικές επιπλοκές οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου
    • A. Κλέωντας, Κ. Αναστασιάδης
    • 18ο Ενδοκλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Καρδιοθωρακοχειρουργικής
    • Α’ Κλινική Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων Α.Π.Θ.
    • 21/2/2014,Θεσσαλονίκη
   • Χειρουργική προσέγγιση μεσοθωρακίου
    • A. Κλέωντας, Χ.Φορούλης
    • 6ο Ενδοκλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Καρδιοθωρακοχειρουργικής
    • Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.
    • 24/10/2014, Θεσσαλονίκη
   • Βρογχοσκόπηση (Ινοπτικό- Άκαμπτο)
    • A. Κλέωντας, Χ.Φορούλης
    • 13ο Ενδοκλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Καρδιοθωρακοχειρουργικής
    • Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.
    • 19/12/2014, Θεσσαλονίκη
   • Τεχνική δεξιάς άνω-μέσης-κάτω λοβεκτομής
    • A. Κλέωντας, Χ.Φορούλης
    • 22ο Ενδοκλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Καρδιοθωρακοχειρουργικής
    • Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.
    • 22/2/2015, Θεσσαλονίκη
   • Τεχνική αριστερής άνω-κάτω λοβεκτομής
    • A. Κλέωντας, Χ.Φορούλης
    • 29ο Ενδοκλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Καρδιοθωρακοχειρουργικής
    • Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.
    • 17/4/2015, Θεσσαλονίκη
   • Τεχνική αριστερής άνω-κάτω λοβεκτομής
    • A. Κλέωντας, Χ.Φορούλης
    • 29ο Ενδοκλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Καρδιοθωρακοχειρουργικής
    • Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.
    • 17/4/2015, Θεσσαλονίκη
 • Διακλινικά Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Posters

Επισκεφθείτε τον ιατρό.

Ο Χειρουργός Θώρακος, Αθανάσιος Κλέωντας κατά τις πρωινές ώρες βρίσκεται στο χώρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και τις απογευματινές ώρες στο ιατρείο του (Ερμού 73).

📞   2310 – 400000

Γραφείο 11, 2ος όροφος. Dec 1742

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΛΕΩΝΤΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ

Ο ιατρός βρίσκεται τηλεφωνικά στη διάθεσή σας 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα.

Δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν ραντεβού:

Δευτέρα – Παρασκευή: 18.00 – 21.00

Scroll to Top