Μόνιμος Μικρός Σωλήνας Θωρακικής Παροχέτευσης

 

 

Ο μόνιμος μικρός σωλήνας θωρακικής παροχέτευσης (Rocket Indwelling Pleural Catheter - IPC) είναι ένας σιλικονούχος καθετήρας, του οποίου το έσω άκρο τοποθετείται εντός της υπεζωκοτικής κοιλότητας και το έξω του άκρο, αφού διανύσει μία μικρή υποδόρια διαδρομή μερικών εκατοστομέτρων, εξέρχεται δια μικρής δερματικής οπής και συνδέεται με ειδικό σάκο συλλογής.

Κύρια ένδειξη τοποθέτησης του συστήματος Rocket Indwelling Pleural Catheter - IPC είναι η υποτροπιάζουσα, κακοήθης πλευρική συλλογή και ο παγιδευμένος πνεύμονας (trapped lung). Η χειρουργική τεχνική τοποθέτησης του Rocket Indwelling Pleural Catheter - IPC είναι ολιγόλεπτη και διενεργείται υπό τοπική αναισθησία.

Περιγραφή τεχνικής

Σύνδεση ασθενούς σε μη επεμβατικό καρδιοαναπνευστικό monitoring. Αποστείρωση χειρουργικού πεδίου με διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης και επικάλυψη γειτονικής περιοχής με άσηπτα οθόνια. Τοπική διήθηση περιοχής με αναισθητικό δ/μα και έλεγχος επάρκειας αναισθησίας. Διαγνωστική θωρακοκέντηση ημιθωρακίου με βελόνα 22G. Σε περίπτωση θετικής για υγρό θωρακοκέντησης συνεχίζουμε με μικρή τομή δέρματος και υποδορίου με λεπίδα Νο11 στην περιοχή της θωρακοκέντησης. Θωρακοκέντηση ημιθωρακίου και εισαγωγή οδηγού σύρματος στην υπεζωκοτική κοιλότητα (Seldinger technique). Τοπική διήθηση προεπιλεγμένης γειτονικής περιοχής υποδόριας πορείας του σωλήνα με αναισθητικό δ/μα και έλεγχος επάρκειας αναισθησίας. Μικρή τομή δέρματος στην επιλεγμένη περιοχή εξόδου του σωλήνα από το δέρμα με λεπίδα Νο11. Παρασκευή υποδορίου και δημιουργία υποδορίου τούνελ που ενώνει τις δύο οπές. Τοποθέτηση σωλήνα στο υποδόριο τούνελ. Μικρή διεύρυνση της πρώτης τομής δέρματος με μαχαιρίδιο No11. Εισαγωγή διαστολέα στο οδηγό σύρμα και αφαίρεση διαστολέα. Τοποθέτηση θηκαριού στο οδηγό σύρμα και αφαίρεση οδηγού σύρματος. Ακολούθως σταδιακή εισαγωγή του άκρου του σωλήνα διαμέσου του θηκαριού στην υπεζωκοτική κοιλότητα και συγχρόνως σταδιακή αφαίρεση του θηκαριού. Έλεγχος καλής πορείας και βατότητας του σωλήνα. Σύγκλειση των δύο μικρών τραυμάτων με μεμονωμένες ραφές Prolene No 3-0. Αποστείρωση χειρουργικού πεδίου με διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης. Σύνδεση του ελεύθερου άκρου του σωλήνα παροχέτευσης με τον ειδικό πλαστικό σάκο συλλογής. Επικάλυψη χειρουργικού τραύματος με επιδεσμικό υλικό. Μεταφορά ασθενούς στην κλίνη του και παραγγελία διενέργειας ακτινογραφίας θώρακος.

Οδηγίες μετά την τοποθέτηση

Aπεικονιστική εκτίμηση

Σχετικές συστάσεις φαρμακευτικής και λοιπής αγωγής