Ταχεία Ανάνηψη και Κινητοποίηση

Ο ιατρός Αθανάσιος Κλέωντας στην καθημερινή του κλινική πρακτική εφαρμόζει πρωτόκολλα ταχείας ανάνηψης και κινητοποίησης (fast track surgery ή enhanced recovery after surgery - ERAS) με στόχο:

Ορισμένα από τα βασικά στοιχεία αυτής της μεθοδολογίας είναι:

Είναι πλέον επιβεβαιωμένο από πολλές κλινικές μελέτες ότι όταν ο ασθενής είναι ορθά και αναλυτικά ενημερωμένος για όλα τα στάδια νοσηλείας του τότε επιτυγχάνονται: