Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Ενημέρωση, Επικοινωνία

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το 1ο άρθρο του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας:

"Η άσκηση της Ιατρικής είναι λειτούργημα. Ο ιατρός στοχεύει στην διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας του καθώς και στην ανακούφισή του από τον πόνο"

Ο ιατρός φροντίζει για την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ του ίδιου και του ασθενούς. Επικοινωνεί με τον ασθενή, ακούει τα προβλήματα και τις ανησυχίες του, του συμπεριφέρεται με σεβασμό και κατανόηση, τον ενημερώνει με σαφήνεια και ειλικρίνεια και σέβεται τις απόψεις, την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητά του. Η ιατρική πράξη αποτελεί την τελική έκφραση του συγκερασμού της ιατρικής γνώσης, της ιατρικής πείρας και των ιατρικών δεξιοτήτων.