Παθήσεις του Θωρακικού Τοιχώματος

Οι χειρουργικές παθήσεις του θωρακικού τοιχώματος κατηγοριοποιούνται ως εξής: