Παθήσεις του Διαφράγματος

Οι χειρουργικές παθήσεις του διαφράγματος κατηγοριοποιούνται ως εξής: