Παθήσεις της Υπεζωκοτικής Κοιλότητας

Οι χειρουργικές παθήσεις της υπεζωκοτικής κοιλότητας κατηγοριοποιούνται ως εξής: