Παθήσεις του Οισοφάγου

Οι χειρουργικές παθήσεις του οισοφάγου κατηγοριοποιούνται ως εξής: