Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ)

General Medical Council (GMC) UK

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος

Cardiothoracic Surgery Network (CTSnet)

European Society of Thoracic Surgeons (ESTS)

Minimal invasive Extracorporeal Technologies international Society (MiECTiS)